Økern- Nybygg med unik eksponering

Adresse: Østre Akervei 60, 0581 Oslo
Areal: 7500 - 40000 M²
Type lokale: Kontor
Energimerking: B

Beskrivelse

Nøkkel informasjon

 • Totalt 40.000 kvm, kan deles i mindre enheter/ bygg
 • Unik eksponering mot Østre Aker vei
 • Direkte på- og avkjøring til Østre Aker vei
 • Beliggende på T-banestasjon (Risløkka)
 • Ca. 300 p-plasser
 • Kun få minutter til Økern Torg
 • Store etasje plan opptil 7.500 kvm BTA
 • Fleksibelt bygg som kan deles i mindre enheter
 • Fokus på servicefasiliteter, miljø og trivsel
 • Bedriftsrestaurant, møtesenter, treningsstudio, takterrasser, hage m.m.
 • Energiklasse B, men klasse A kan vurderes hvis leietaker ønsker dette.

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis
Parkeringsplasser: 300

Eiendom

Bygget er tegnet med maksimal fleksibilitet. Leietakere med behov for store, sammenhengende etasjer passer bygget perfekt. Samtidig vil mindre leietakere som ønsker en selvstendig del av et kontorbygg, nyte godt av funksjonene et større kompleks muliggjør. Funksjoner felles for hele bygget eller for en enkelt leietaker kan i prinsippet plugges inn hvor som helst i bygningskroppen. Varierende bredder på bygningens fingre gjør det mulig med store variasjoner i type kontorareal både åpne plan, cellekontor og ulik miks av disse. Inngangssoner kan i utgangspunktet etableres hvor som helst i den ikke-hierarkiske strukturen.

Beliggenhet

Østre Aker vei 60 ligger strategisk plassert i direkte tilknytning til Østre Aker vei og representerer overgangen fra industriområdet langs innfartsåren mot Økern og det bakenforliggende villaområdet ved Risløkka i nord-vest.

Adkomst

Tilgjengeligheten er ideell for både myke og harde trafikanter, med avkjøring direkte fra Østre Aker vei og med Risløkka T-banestasjon som grenser mot tomtens vestre hjørne. Bygget har parkeringsplasser i underetasjen og på bakken.

GARDERMOEN FLYPLASS — 32 MIN TOG
KJØPESENTER (ØKERN TORG) — 3 MIN T-BANE
T-BANE (RISLØKKA) — 30 SEK GANGE
BUSS — 2 MIN GANGE
OSLO S — 12 MIN T- BANE
HOTELL 33 — 4 MIN GANGE

 

Standard

Byggets organisering tilrettelegger for stor fleksibilitet for skreddersydde fasiliteter tilknyttet sirkulasjonsåren gjennom bygget, avhengig av antall leietakere og deres spesifikke behov. Fra hovedinngangen og den åpne foajeen er man i umiddelbar nærhet til et stort, felles møtesenter. Møtesenteret kan tilby møterom av ulik størrelse, auditorium og sosiale soner som åpner seg mot de skjermede uteplassene. Bygget kan også ha treningssenter litt lenger borte i gangen, evt. med tilgang til de sjenerøse uterommene på varme sommerdager. Felles kantine kan legges i forbindelse med øvrige fellesfunksjoner på bakkeplan, eller plasseres i byggets øverste etasjer med flott utsikt mot byen og i direkte tilgang til de grønne takterrassene. I tillegg til de større funksjonene ligger det flere åpne kaffebarer i tilknytning til «gaten» plassert ut i bygget, med dobbelthøye rom åpner de seg mot de grønne mellomrommene mellom byggene og er det perfekte sted for et avbrekk med dagens avis og en rykende varm kaffe.

Parkering
Ca. 300 p-plasser.

Overtakelse
Ca. 24 måneder etter kontraktsignering.

Innhold

Enbruker:
Om bygget benyttes av én større leietaker, kan kontorlokaler og støttefunksjoner optimaliseres til leietakerens programbehov og organisasjonskultur. Sammenhengende kontoretasjer på ca. 7 500 m2 gir fleksibiliteten større leietakere er avhengig av, samtidig som byggets form gjør det enkelt å skape naturlige skiller mellom ulike avdelinger enten i de ulike fingrene, eller som en kombinasjon av horisontal og vertikal deling. Uformelle soner er spredt rundt i bygget: Utendørs hager, takterrasser og kaffebarer eller «lounger» etablerer sosiale møteplasser helt sentrale for større arbeidsplasser. Kontorlokalene er utformet for å kunne tilrettelegge en rekke ulike arbeidsformer med store variasjonsmuligheter, også over tid. Ved én leietaker etableres en større representativ hovedinngang mot Østre Aker vei inn til en romslig foajé som knytter seg til «gaten» der all kommunikasjon tilknyttes. Mindre sideinnganger for ansatte kan etableres i forbindelse med adkomst fra T-bane, utendørs parkering etc.

Flere leietakere:
Byggets modulære utgangspunkt passer perfekt for flere leietakere. Mot Østre Aker vei kan det enkelt etableres flere likeverdige innganger, som gir tilhørighet til ulike leietakere og «deres» del av bygget. Større støttefunksjoner som kantine og møtesenter kan enten organiseres felles for de ulike leietakerne i bygget, eller knyttes separat opp til hvert enkelt lokale – eller som en kombinasjon av disse. De øvrige sosiale sonene ligger spredt rundt i bygget og er dermed tilgjengelige for alle, uavhengigav antall leietakere.

Kombinasjonsbrukere:
Gjeldende regulering åpner for at deler av bygget kan brukes som lagerlokaler med direkte tilgang fra porter mot adkomstvei foran bygget mot Østre Aker vei. Avhengig av hvor stor del av byggets 1. etasje som benyttes, kan det tilrettelegges for lager fra ca. 2 000 m2 til opp mot ca. 6 000 m2, med gjennomgående fri takhøyde på minimum 3 meter.

Thomas Bagn
Rådgiver utleie/ PartnerE-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo