Kongsberg - Prisgunstige og fleksible lokaler til leie

Adresse: Frogs Vei 41, 3611 Kongsberg
Areal: 1000 - 15000 M²
Type lokale: Kontor, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Undervisning/Arrangement

Beskrivelse

På Kongsberg har vi fleksible lokaler til leie på Raumyr, rett utenfor kongsberg sentrum. 
Bygget, som tidligere har vært Kongsberg Ingeniørhøgskole har et storslått inngangparti, og lokaler som kan egne seg godt for et bredt spekter av leietakere.

Lokalene har kvaliteter som undervisningsrom, auditorium, garderober, kjøkken/kantine, kontorer, lager og store åpne fellesarealer. Noe som gjør at det vil egne seg spesielt godt for leietakere som driver innenfor opplæring- og undervisningsvirksomheter.

Bygget som er på totalt 15 000kvm kan deles ned til mindre arealer på ca. 1000kvm. 

Her kan vi se på forskjellige muligheter og tilpasninger for enhver leietaker.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Raumyr i Kongsberg, ca. 1 300m. fra Kongsberg sentrum. 
Området består hovedsakelig av boligbebyggelse og grøntømråder, med gangavstand til barnehager og skole. Det er utarbeidet en egen reguleringsplan for området, Edvardsløkka, som omfatter ca. 89 da. Området skal på sikt utvides til et attraktivt næringsområde. 

Ca. 40km. kjøreavstand til Drammen (ca. 34 min. med tog)
Ca. 83km. kjøreavstand til Oslo (ca 66min. med tog)
Ca. 1 300m. til Kongsberg stasjon/sentrum
Ca 650m til Raumyr skole. 

Det er god parkeringsdekning på eiendommen.

Sondre Turvoll Fossli
Rådgiver utleieE-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo