Strømsø Torg 4 - Et fremtidsrettet miljøbygg på Drammen stasjon

Adresse: Strømsø Torg 4, 3044 Drammen
Areal: 315 - 1500 M²
Type lokale: Kontor
Overtakelse: Q3 2022

Beskrivelse

- Ferdigstilles Q3 2022
- Fullservice kontorkonsept
- Fra 315 til 1 500 kvm kontor
- BREAAM excellent sertifisering 
- Profilering mot Drammen stasjon

OM EIENDOMMEN
Strømsø Torg 4 vil iløpet av 2022 være ett av byens mest profilerte og fremtidsrettede miljøbygg. Eiendommen gjennomgår nå en totalrehabilitering, og strippes helt ned til rammeverket i betong. Bygget skal tillegges ytterligere to etasjer og blir på totalt åtte etasjer + teknisk rom over bakkeplan med totalt 8 400 kvm. 

Gjennom tett samarbeid, med Spir Arkitekter, coworking konseptet Kontorhuset, Drammen Street Food og byggets kontorleietakere, skal man skape et kontorkonsept som møter fremtidens krav til kontorfasiliteter. Både eksteriør- og interiørmessig vil Strømsø Torg 4 fremstå i helt ny drakt ved ferdigstillelse.

Rehabiliteringsprosjekter er bra i et miljøperspektiv, og ved gjenbruk av betong reduseres CO2-utslippet med inntil 40% opp mot nybygg. Strømsø Torg 4 vil oppnå BREEAM-NOR excellent sertifisering. Gode miljøbygg gir redusert energiforbruk og dermed lavere driftskostnader.  Gjenbruk av materialer bidrar til reduserte livssykluskostnader, og integrerer bærekraftig tenkning i alle ledd.  

Bygget er uten parkeringsplasser og knutepunktsutviklingen rundt Strømsø Torg vil preges av fokus på grønn mobilitet. Utleier ser dette som et viktig samfunnsansvar og dette gjenspeiles også i de rikspolitiske føringene knyttet til dette. I Tordenskioldgate 2 er det allerede etablert bildelingstjenste som byggets leietakere vil benytte seg av.


FASILITER
Strømsø Torg 4 vil tilby et innholdsrikt servicekonsept for byggets leietakere og deres gjester.

Eiendommens bakkeplan, deler av underetasjen og den vestvendte terrassen i 3. etasje vil driftes av food-court konseptet Drammen Street Food.

Disse arealene vil være eiendommens hjerte og fungere som et sosialt møtepunkt både for eiendommens leietakere og byens befolkning. Konseptet vil også fungere som lunsjtilbud for eiendommens leietakere. Dette vil gi leietakerne en sunn og variert frokost, lunsj- og møtematmeny til konkurransedyktige priser, samt sikre effektiv og spennende sambruk av arealene.

Byggets egne brukere vil få tilgang til et treningsrom i byggets 2. etasje. I kjelleren blir det oppstilling til sykler med ladeuttak og vask/avspyling

I forbindelse med etableringen av Kontorhuset på eiendommen, vil det i tilknytning til denne brukeren etableres et felles møtesenter i deler av eiendommens 2. etasje. Dette legges inn som en del av eiendommens fellesfasiliteter, slik at øvrige leietakere i bygget kan gå ned på sitt ekslusive areal og benytte møtesenteret for sine ansatte og besøkende.

Se også eiendommens hjemmeside til høyre i annonsen - under "Hjemmeside" 

BELIGGENHET
Strømsø Torg 4 har byens mest sentrale beliggenhet. Bygget har direkte profilering mot Drammen stasjon og Strømsø torg som er det viktigste kollektivknutepunktet i regionen. Alle byens fasiliteter ligger i umiddelbar nærhet til eiendommen, og leietakerne vil få en unik identitet og profilering i bybildet.

Drammen opplever sterk vekst og fremstår i dag som en meget attraktiv by der det de siste årene har vært satset på en betydelig oppgradering av infrastruktur, torgene, bygninger og elvebredden. Byen har i dag i underkant av 70.000 innbyggere, men strekker seg nå inn mot nabokommune. Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner besluttet å danne en storkommune fra 2020, noe som nå gjør Drammensregionen til en av de fem store regionene i Norge. Drammen stasjon utvikles også med tanke på etablering av ny trasè for Vestfoldbanen. 

REISETIDER MED TOG
- Gardemoen: 60min FLYTOGET
- Oslo S: 34min VY
- Asker: 11min VY
- Kongsberg: 41min VY
- Tønsberg: 36min VY


OM UTLEIER

Det er Strømsø United AS som utvikler Strømsø Torg 4. Selskapet har som formål å utvikle hele Strømsø Torg til en fremtidig bydel fylt av liv og aktivitet til glede for byens befolkning.

Selskapets eiere består av Dpend Eiendom AS, Castrum AS og Christensen Eiendom AS som er hver for seg utvikler og forvalter forretningseiendommer, primært i nedre del av tidligere Buskerud. Målet er å skape gode, fremtidsrettede og bærekraftige bygg, noe vi får ved å lytte til de som skal bruke byggene - menneskene. Strømsø United AS er opptatt av gjenvinning og valg av bærekraftige materialer i våre prosjekter. Vi prøver å ikke forurense og sorterer og behandler alt avfall med miljøgevinst som mål. Sammen med våre samarbeidspartnere tilstreber vi å energioptimalisere og utvikle best mulig sambruk og god trivsel. 

Vi er ikke opptatt av begrensinger, men av å se muligheter i våre prosjekter. Tillit er den viktigste verdien for oss og den må vi fortjene gjennom godt lagspill internt og eksternt.

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon
Heis
Kantine

Øvrige leietakere på eiendommen:

- Drammen Street Food
- Kontorhuset
- Brakar
- Nordea Bank
- Arkitektkontoret Nils Tveit
- Tveit Eiendomsutvikling
- WSP Norge

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 110
Bruksnr: 541
Kommunenr: 3005

Thomas Sørum
Rådgiver utleieSverre Broder Lund
Rådgiver utleieE-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo