Hanekleiva Næringspark i Sande - Utleie eller kjøp av ferdig tilpasset næringsbygg rett ved E18

Adresse: Orhusveien, 3070 Sande i Vestfold
Areal: 2000 - 8320 M²
Type lokale: Kontor, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted
Energimerking: A

Beskrivelse

Hanekleiva Næringspark er et spennende industriområde på totalt ca. 460 daa i sterk utvikling. Kjente logistikkaktører som Postnord, ASKO, B.H. Ramberg m.fl. har nå valgt å satse på dette tomteområdet med kun 2 min kjørevei til av- og påkjøringen til E18 ved Sande i Vestfold.

Populariteten skyldes i hovedsak at distribusjonen/logistikken til og fra Hanekleiva er svært god med tanke på nærhet til hovedveisystemet langs E18 både sørover og nordover. I tillegg er det kort kjøreavstand til den nye forbindelsen E134 mellom Vestlandet og østover mot Oslofjordtunnelen/Vestby. Videre er det kort vei til Horten – Moss fergen, samt hovedhavnene i Larvik, Drammen og Oslo. Dette gir effektive reiseavstander til et stort antall mennesker og bedrifter, både i Norge og Nord-Europa.

Hovedpunkter
- Tomtestørrelse ca. 10,4 daa og opptil 80% BYA
- Kontor, industri, produksjon, lager og verksted
- Arealer fra ca. 2.000 opptil ca. 8.320 kvm
- Prosjekteres i samarbeid med leietaker(e)
- BREEAM sertifiseres, solcellepanel m.m. 
- Byggehøyder: opptil 25 m

Den aktuelle tomten i Hanekleiva Næringspark er ferdig regulert, opparbeidet og byggeklar. Dette betyr ca. 12 mnd. produksjonstid fra kontraktsignatur til overlevering av ferdig bygg. Vi er i denne sammenheng interessert i å komme i dialog med aktuelle leietakere, men også eventuelle kjøpere av ferdig tilpassede bygg for sin virksomhet.    

Vi stiller et tverrfaglig og meget kompetent prosjektteam til rådighet som tar for seg hele prosessen fra behovsvurdering og logistikkanalyser til prosjektering, bygging og overlevering. Utvikler Eneo Eiendom har solid erfaring og sterke finansielle eiere. Utvikler bygger nå eksempelvis det nye terminalbygget for Kolonial.no på ca. 18.650 kvm på Liertoppen. 

"Bygget blir energioptimalisert for den enkelte leietakers bruk av Eneos energirådgivere, arkitekt og entreprenør - dette gir god økonomi for leietaker, og en god profil for selskapet til deres kunder" - Morten Hotvedt i Eneo Eiendom

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis
Kantine
Kjøreport

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 312
Bruksnr: 14
Kommunenr: 3802

Sverre Broder Lund
Rådgiver utleieE-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo