Ledige lokaler midt i Trondheim Sentrum - Prinsensgate 1

Adresse: Prinsensgate 1, 7013 Trondheim
Areal: 300 - 5000 M²
Type lokale: Kontor

Beskrivelse

Vi har nå ledig kontorlokaler i Prinsensgate 1 på 300-800 kvm midt i Trondheim Sentrum, men fra Q1 2022 åpner det seg en mulighet for å leie 5 000 kvm. 
Prinsensgate 1 har sentral beliggenhet i Trondheim sentrum, med gode kollektivforbindelser med busstopp ved eiendommen og kort vei til øvrig samferdsel så som taxi, tog og fly. 
Forøvrig gangavstand til byens øvrige servicetilbud som butikker, serveringssteder og tjenesteytende næringer.
Det er nå påbegynt en ytterligere oppgradering av bygget som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021 første kvartal. Dette innebærer en betydelig oppgradering av byggets fellesarealer, herunder møterom, kantine, resepsjon, garderobe m.m.  Det er i den forbindelse lagt vekt på energisparende tiltak.

Fellesfasiliteter:

  • Stor innendørs sykkelparkering
  • Manuell servicestasjon og vaskestasjon for sykkel
  • Dusj- og garderobeanlegg med håndkleservice
  • Gode parkeringsfasiliteter i kjeller (leies særskilt)
  • Kantine
  • Trimrom
  • Felles servicetorg/resepsjon
  • Felles møterom i ulike størrelser
  • Auditorium
  • Adgangskontroll og bemannet resepsjon, avtale med vaktselskap

Om bygget:
Bygget har flere innganger og heiser som gir god logistikk. Sikkerheten ivaretas med adgangskontroll. Bygget har god universell utforming. Bygget er svært fleksibelt og kan tilpasses det til enhver tid gjeldende behov for en kontorvirksomhet. Lokalene passer således alle slags planløsninger eller ulike kombinasjoner. Utleier tilpasser planløsning etter nærmere avtale. 

Eiendommen har god parkeringsdekning i innendørs garasje og parkeringshus i umiddelbar nærhet. Egen avtale vedrørende parkering kan tegnes med Trondheim Parkering. Det er avsatt god plass til felles sykkelparkering i parkeringskjeller med selvbetjent sykkelvask/service, mulighet for el-billader og heis. Det er adgangskontroll og hovedinngangen er bemannet med resepsjon som har avtale med vaktselskap.


Om Entra:
Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vi tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg med sentral beliggenhet og høy kvalitet.

Entra har siden overtagelse oppgradert bygget for å få en mer miljøvennlig drift. Bygget mottok på bakgrunn av dette arbeidet Trondheim Kommunes energipris for 2016 som følge av de tiltakene som ble utført for å få ned energiforbruket.

Eget kundesenter
Entras kundesenter tar i mot alle henvendelser fra våre leietakere og fungerer som et samlet kontaktpunkt. Ved å kontakte oss kan du være sikker på at vi gjør det som skal til for at du får svar på din forespørsel og løst saken din.

Fornøyde leietakere
Entra drifter alle eiendommer med egne ansatte. Gjennom høy fagkompetanse og tilstedeværelse sørger våre driftsansvarlige for at byggene fungerer optimalt.

Kundene har de siste fem årene gitt oss en score helt i toppen blant utleiere av næringseiendom. Kundeundersøkelsen gjennomføres hvert år av Norsk Leietakerindeks.

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo