Hanekleiva Næringspark - regionens nye logistikknutepunkt

Adresse: Orhusveien 10, 3070 Sande i Vestfold
Areal: 5000 - 9000 M²
Type lokale: Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted

Beskrivelse

For oppdragsgiver Trippel Eiendom AS har vi gleden av å presentere Orhusveien 10 i Hanekleiva Næringspark. 

Om Hanekleiva Næringspark

Hanekleiva Næringspark er et stort og forholdsvis nytt næringsområde på ca. 460 mål for lager, industri og logistikk – med en perfekt beliggenhet som tiltrekker seg ledende aktører med et profesjonelt forhold til logistikk. En av Norges største aktører på dette området er ASKO, som nå flytter sitt anlegg fra Lierstranda og etablerer seg i Hanekleiva. Her har de kjøpt 160 mål, hvor første byggetrinn med ca. 30.000 kvadratmeter automatisert lager bygges nå og står klart i 2022. ASKO blir med dette den absolutt største aktøren i næringsparken. Øvrige aktører som har valgt å etablere seg i Hanekleiva er logistikkaktøren B.H. Ramberg, forskaling / stillasleverandøren PERI, samt Extra Servicepartner som spesialiserer seg på montering og service på kjøleaggregater på lastebiler.

Beliggenhet

Hanekleiva Næringspark ligger sentralt plassert langs vestaksen på østlandet. Denne plasseringen har vist seg fordelaktig for aktører med høye krav til infrastruktur, sømløs tilgang til hovedfartsårer og sentralitet i landsdelen.  
Distribusjonen fra Hanekleiva er svært god med utgangspunkt for transport langs E18 sørover, i hele Telemark, den nye hovedtraséen E134 mot Vestlandet og østover E18 mot Lier, Asker, Oslofjordtunnelen, Bærum og Oslo.

Reiseavstander havner:
- Drammen havn - 18 min
- Larvik havn - 57 min
- Oslo havn - 50 min

Se forøvrig bilder for øvrige relevante reiseavstander.

Om eiendommen

  • Ferdig regulert, opparbeidet og byggeklar tomt på 11 mål
  • Regulering åpner for industri, lager og logistikkformål
  • Opp til 21 meter gesimshøyde, dette åpner for kostands - og arealeffektiv lagerfunksjon og lager over flere plan
  • Maksimal BYA 80% - maskimalt fotavtrykk 8.800 kvm
  • Tomten kan utnyttes av en bruker, men også deles mellom to brukere
  • Estimert ferdigstillelse av topp moderne og skreddersydd nybygg 12 mnd fra signert leiekontrakt 
  • Se også "byggets hjemmeside" til høyre i annonsen


Om eier og utvikler Trippel Eiendom AS

Trippel Eiendom er et familieselskap som ønsker å utvikle eiendom til gavn for både leietakeren, miljøet og nærmiljøet. Per idag teller porteføljen ca. 22 000 kvm næringseiendom.

Selskapet jobber grundig med alle markedsfaktorer som er relevante for det enkelte prosjekt, og lager tidlig en oversikt for en eiendoms rammebetingelser før man bestemmer oss for å gå inn i prosjektet. Trippel Eiendom har erfaring fra et bredt spekter av fagområder innen eiendoms-utvikling, og har solid innsikt i eiendomsbransjens mange perspektiver.

Eiendomsutvikling er mer enn kvadratmeter og bruksformål. Noe av det viktigste er brukeren av eiendommen og dennes behov. I tillegg kommer viktige aspekter som historie, funksjon, arkitektur, materialvalg og tekniske løsninger.

Ønsker dere et uforpliktende møte?

La oss ta et første møte der vi ser på deres virksomhet og diskuterer mulighetene i Hanekleiva Næringspark. 

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Topp moderne og bærekraftig nybygg etter leietakers ønske og kravspesifikasjon. Utvikler har solide miljøambisjoner og ønsker i samarbeid med leietaker å utvikle ett prosjekt med fremtidsrettede løsninger, optimal drift, lave driftskostnader og BREEAM kvalitet.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 312
Bruksnr: 14
Kommunenr: 3802

Thomas Sørum
Rådgiver utleieSverre Broder Lund
Rådgiver utleieE-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo