Liertoppen Vest Næringspark - bygg / lokaler optimalisert din bedrift!

Status: Frist utløpt
Adresse: Drammensveien 189, 3420 Lierskogen
Areal: 2500 - 28000 M²
Type lokale: Kontor, Butikk/Handel, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted

Beskrivelse

- Beliggenhet: Liertoppen / E18
- Type lokaler/bygg: Kontor, industri, produksjon, lager & storhandel
- Arealer: Fra 2.000 opptil 28.000 kvm
- Prosjekteres i samarbeid med leietaker(e)
- Byggehøyder: opptil 20 m
- Ferdigstillelse: ca. 15 mnd. fra kontraktsignatur

Om eiendommen
Liertoppen Vest er et ferdig regulert, opparbeidet og byggeklart tomteprosjekt med strategisk beliggenhet inntil E18. Infrastrukturen på tomten og utbyggingsvolumene vil bli optimalisert for leietakers bruk og behov. Nære naboer på området er Bauhaus, Liertoppen senter, Bama, Harlem Foods, Cater, Mester Grønn, Tomra, Optimera og Fagflis m.m.

Adkomst/beliggenhet 
Eiendommen ligger kun 100 meter fra av- og påkjøringen til E18 ved Lierskogen - mellom Asker og Drammen. Distribusjonen fra Liertoppen ansees som svært god som følge av motsatt trafikkmønster i forhold til den tradisjonelle trafikken inn og ut av Oslo - samt nærhet til E134 og Oslofjordforbindelsen.

Eiendommen er også strategisk plassert i forhold til de tre hovedhavnene i Oslo, Drammen og Larvik. I tillegg er det effektiv kjøring mot Østfold/Sverige via Oslofjordtunnelen og østover i retning Oslo/Gardermoen.

- Tog: Til Asker/Lier st. + buss
- Buss: 5 min å gå fra Liertoppen Vest
- Havn: 25 min. til Oslo havn, 7 min. til Drammen havn, 75 min til Larvik havn.

Byggene/lokalene 
Liertoppen Vest skal være en næringspark der både en- og flerbrukerbygg vurderes til kombinerte formål: kontor, industri, lager og plasskrevende handel. Det kan bygges ut opptil 80 % BYA – dvs totalt 28.000 kvm, mens bygget/byggene kan få et fotavtrykk på opptil 14.000 kvm. Godkjente gesimshøyder (fasade) er opptil 20 meter mot sør.

Byggene og eiendommen blir skreddersydd etter leietakers krav. Målsettingen er å føre opp bærekraftige bygninger som gir gode arbeidsprosesser, kostnadseffektiv drift og høy trivsel. Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for tungtransport, industrimaskiner og eller ansatte. Uteområdet blir preget av grønne områder og innbydende inngangspartier med opptil 300 parkeringsplasser for ansatte og besøkende.

Om utvikler
Eneo Eiendom AS er et eiendomsselskap med erfarne ansatte som utvikler eiendommen Liertoppen Vest (tidligere Gjellebekk Invest AS). Selskapet har sterke finansielle eiere. Daglig leder i Eneo er Morten Hotvedt. Han vil være prosjektleder for prosjektet frem til det er ferdigstilt. Hotvedt kommer fra stillingen som CEO i Vestaksen Eiendom, og er nå partner i Eneo Eiendom og Liertoppen Vest. 

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 120
Bruksnr: 20
Kommunenr: 3049

Sverre Broder Lund
Rådgiver utleiePaul-Andre Lefranc
Rådgiver utleieE-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo