Drammen stasjon - ledige kontorlokaler med sentral beliggenhet og flott utsikt

Adresse: Grønland 18, 3045 Drammen
Areal: 238 - 493 M²
Type lokale: Kontor, Undervisning/Arrangement
Overtakelse: Omgående

Beskrivelse

Vi har for utleie kontorlokaler med Drammens mest sentrale beliggenhet. De ledige lokalene ligger i stasjonsbyggets 4. og 5. etasje. Kontorene har flott utsikt ut over elven og byen for øvrig. Tilgang til lokalene skjer direkte via heis i adkomsthallen, og/eller via egen inngang ved siden av Jovialen Cafè. Lokalene fremstår som representative, med en kombinert løsning (åpning/celle), og de ble senest rehabilitert i 2010.

Utleier v/BaneNOR Eiendom stiller interiørarkitekt til rådighet for programmering av lokaler etter leietakers behov og ønsker. Etasjene kan leies samlet eller hver for seg. 

Arealspesifikasjon 
- 4. etasje ca. 238 kvm
- 5. etasje ca. 255 kvm  

Beliggenhet
Strømsø torg er allerede omfattende opprustet og utgjør bydelens sosiale møteplass. Leietakere vil kunne dra nytte av umiddelbar nærhet til tog, buss og torget med et rikt utvalg av ulike handels- og servicefasiliteter.

Drammen stasjon Business Center & Quality River Station som nærmeste naboer ble åpnet i 2019/2020. På sikt skal hele området fortettes, og Drammen stasjon utvikles med tanke på etablering av ny trasè for Vestfoldbanen.

Om Utleier
Bane NOR Eiendom, tidligere ROM Eiendom, utvikler eiendommer over store deler av landet. Selskapets ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal de få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom. Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane NOR Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Bane NOR Eiendom forvalter en portefølje med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner. Selskapet har 200 ansatte og forvalter og driver 337 operative togstasjoner og holdeplasser. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 110
Bruksnr: 531
Kommunenr: 3005

Sondre Turvoll Fossli
sondre.fossli@malling.no
+47 476 41 998

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo