Drammen/Kobbervikdalen - Topp moderne kombinasjonsbygg utvikles med eksponering mot E18

Adresse: Kobbervikdalen 155, 3036 Drammen
Areal: 1000 - 2000 M²
Type lokale: Kontor, Butikk/Handel, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted, Andre

Beskrivelse

Kobbervikdalen 155 er et sentralt utviklingsprosjekt med direkte profilering mot E18, rett syd for Drammen. Eiendommen ligger rett ved Eik-krysset som innebærer enkel av- og påkjøring mot Drammen og Vestfold, samt enkel tilkomst til Fylkesvei 31 mellom Tangen og Skoger.

Interessenter inviteres her til samarbeid rundt utforming og tilpasning av bygg i henhold til ønsker og behov. Utvikler og utleier er Vestaksen Eiendom som er et veldrevet og innovativt eiendomsselskap med lokal forankring.

Tomten er ferdig regulert til lager, produksjon, verksted, plasskrevende varer, kontor og engrosvirksomhet. Det kan forventes ferdigstillelse ca 14 mnd fra kontraktssignatur.

Ulike partner- og samarbeidsmodeller kan vurderes.

Hovedpunkter
- Unik identitet og profilering langs E18
- Skreddersydd bygg fra ca 1000 - 2000 kvm
- Tomteareal på ca 8,5 DAA
- Opptil 90% BYA
- Opptil 13m byggehøyde over gj. planert terreng
- God parkeringsdekning
- Planlagt servering og bensinstasjon på tilstøtende tomt

Utdrag av bedrifter i nærheten
- Peri
- Kiwi
- Storcash
- Norengros
- Eltek
- Volvo
- Scania

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon
Garasje/P-plass
Heis
Kantine
Kjøreport

Beliggenhet

Kobbervikdalen er et veletablert næringsområde rett syd for Drammen sentrum. Området er i sterk vekst og beliggenheten har vist seg å være svært attraktiv for handels-, lager- og kontorbedrifter som drar nytte av umiddelbar nærhet til hovedfartsårer, samt den strategiske plasseringen langs vestaksen av Osloregionen. Det er videre god offentlig kommunikasjon med busstopp rett ved tomten.

Avstander med bil 
- Drammen sentrum: 8 min
- Asker: 21 min
- Oslo: 37 min
- Kongsberg: 41 min
- Drøbak: 50 min

Standard

Topp moderne kombinasjonsbygg. Nærmere beslutninger vedrørende standard, miljøprofil og byggtekniske løsninger gjøres i samarbeid med prosjekteier og interessent.

Innhold

Iht. leietakers kravspesifikasjoner og behov.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 33
Bruksnr: 61
Kommunenr: 602

Paul-Andre Lefranc
Rådgiver utleie

 
 
 

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo