Kobbervik Næringspark - Kombinasjonsarealer bygges for leietakere - Tett på Drammen sentrum og E-18

Adresse: Holmestrandsveien 117, 3036 Drammen
Areal: 2000 - 15000 M²
Type lokale: Kontor, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler

Beskrivelse

Eiendommen er et gammelt steinbrudd, og Kobbervikdalen pukkverk har avviklet virksomheten, og deler av steinbruddet er nylig regulert til byggeområde for lager og industri. Området ligger nær Drammen sentrum og har enkel adkomst fra E18 i begge retninger. Det er også kort vei til Drammen Havn. Utnyttbar tomt er ca. 25 000 kvm med mulighet for å bygge ca. 19 000 kvm.


Som følge av utbyggingsplanene om nytt sykehus på Brakerøya har ABB valgt å lokalisere sin nye virksomhet i Kobbervik næringspark. ABB skal ha ca. 3 500 kvm industri, lager og kontor arealer.


I mer enn fire tiår har ABB vært i fremste rekke når det gjelder utvikling av digitalt sammenkoblet industrielt utstyr og systemer. Med over 130 års erfaring er ABB til stede i over 100 land og har ca. 132 000 ansatte. ABB i Norge er en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB Norge har virksomhet over hele landet med ca. 2 300 ansatte og hadde en årlig omsetning på rundt 8,6 milliarder kroner i 2016. Mer informasjon om ABB Gruppen finnes her: new.abb.com/no\.


På den andre del av tomten er det fortsatt mulighet til å utvikle 15 000 kvm industri og lager arealer. Det er utarbeidet  et mulig utbyggingsforslag for eiendommen. Avhengig av brukers behov kan det bebygges et større anlegg for en bruker, elles deles i flere mindre seksjoner eller bygninger for separat bruk. Det er planlagt et felles kjøreareal som er dimensjonert for manøvrering med modulvogntog 25,5 m.
 
Mot nord og øst stiger terrenget og består av naturområde. I syd, langs Dansrudveien, er et nytt næringsområde etablert. Mot vest, på andre siden av Holmestrandsveien, ligger et eldre nærings- og industriområde.


Tomten har atkomst fra Holmestrandsveien som er nylig er opparbeidet til miljøgate. Det er etablert gang- og sykkelvei som gir sikker atkomst for biler, syklende og gående. Langs veien skal det etableres et vegetasjonsbelte.


Høye fjellvegger i bakkant gir god skjerming for høye bygninger. Direkte atkomst fra
Holmestrandveien gir god eksponering.

 

Internt på området skal persontrafikk skilles fra varelevering. Det avsettes god plass til parkering.


Det er arkitektene Astrup og Helleren som har utarbeidet utbyggingsforslaget. De regnes i dag blandt de mest erfarne arkitekt-kontorene på prosjektutvikling av komplekse industrianlegg, kontorer og næringsbygg.

Beliggenhet

Elvebyen Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge, som igjen er en del av storbyregionen omkring Oslo. Det bor ca. 68 000 innbyggere i kommunen (pr. 4. kvartal 2016), men byen er regionshovedstad for et område med 160 000 innbyggere, og er den niende største byen i landet

Kobbervik næringspark ligger på Strømsø mellom Rundtom og Kobbervikdalen og har av- og påkjøringsmuligheter til begge retninger på E-18.

Reiseavstander med bil:

Drammen sentrum: 8 min
Drammen Havn:      6 min
Oslo Havn:            39 min
Larvik Havn:   1t og 4 min
Kongsberg:           38 min

Innhold

- Antall brukere: 1-/flerbrukerbygg
- Funksjon: logistikk, lager og industri
- Areal: ca. 15 000 m2 (total lager og kontor)
- Grunnflate:  10 000 m2
- Kapasitet kontor / mesaninen: ca. 4 000 m2
- Høyde: inntil 16 m over gj. snittlig planert terreng
- Parkeringskapasitet: etter behov
- Manøvreringsareal: dimensjoneres for manøvrering med modulvogntog (25,5 m)

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 112
Bruksnr: 843
Kommunenr: 602

Paul-Andre Lefranc
Rådgiver utleieSverre Broder Lund
Rådgiver utleieE-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo