630 kvm ledig i 8. etasje DBC - Drammen stasjon Business Center

Status: Frist utløpt
Adresse: Doktor Hansteins Gate 9, 3044 Drammen
Areal: 200 - 630 M²
Type lokale: Kontor
Overtakelse: Q1 - 2020
Energimerking: A

Beskrivelse

- Fra 200 til 630 kvm kontor ledig i 8. etasje

- Ferdigstilles Q1 - 2020

- Fullservice kontorkonsept

- BREEAM very good

DBC - Drammen stasjon Business Center

For Bane NOR Eiendom kan vi stolt presentere DBC. Bygget er allerede under oppføring og vil stå ferdig 1. februar 2020. Nye leietakere ønskes velkommen til et fremtidsrettet miljø- og arealeffektivt kontorbygg på totalt 13 700 kvm. Fasaden blir synlig fra alle himmelretninger, og vil bli Drammens nye kjente landemerke, hvor leietakerne vil få en unik profil og identitet.

Her tilrettelegges det for en helhetlig knutepunktutvikling hvor næringslivet skal samles på Drammens beste beliggenhet. Bygget vil få en umiddelbar nærhet til kollektiv trafikk og alle servicefasilitetene i sentrum. Arbeidsplassene vil få en flott utsikt ut over byen og elven.

Drammen stasjon Business Center kan nå tilby arealer fra ca. 200 opp til ca. 630 kvm i 8. etasje. P.t. er ca. 3 700 kvm utleid til Statens Vegvesen, og ca. 2 700 kvm utleid til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Videre er ca. 900 kvm utleid til KPMG Norge, og ca. 1 320 kvm til Evove Business Space.

Servicefasiliteter

DBC vil tilby et innholdsrikt servicekonsept for byggets leietakere og deres gjester. Deler av etasjen på bakkeplan ut mot Doktor Hansteinsgate vil inneholde en kaffebar, sosiale soner, bedriftsrestaurant og en resepsjon med servicedesk m. m. I kjelleren vil det blir p-plasser med ladeuttak, dusj/garderober og sykkelparkering.

Takterrassen vil bli et sosialt møtepunkt for byggets brukere med spektakulær utsikt ut over elven og byen forøvrig. Byggets egne brukere vil få tilgang til et eksklusivt treningsrom i byggets toppetasje - treningsform og eventuelle fellestimer kan her tilpasses leietakernes egne ønsker.

Som nabo til DBC kommer River Station Hotel med ca. 230 rom og konferansekapasitet til ca. 5 – 600 mennesker. Hotellet åpner allerede i 2019.

Bygget  

Arkitektfirmaet NSW har gjennom hele designprosessen vektlagt å skape et funksjonelt og attraktivt kontorbygg med fremtidsrettede løsninger. DBC vil bli oppført i 11. etasjer over bakkeplan hvorav 8 fulle etasjeplan på ca. 1 200kvm. De tre øverste etasjene er inntrukket, og i 9. etasje er det planlagt en stor felles takterrasse. Bygget består således av tre hovedelementer der to av volumene får fasade i tre, mens det mellomste volumet mellom består av glass.

Hvert etasjeplan har, gjennom denne oppdelingen, ulike soner tilpasset forskjellig bruk og arbeidsformer. Arealene vil tilby fantastisk utsikt, gode dagslysforhold, åpenhet for samhandling og skjerming for mer konsentrert arbeid. Det er lagt stor vekt på at bygget skal ta inn mye lys, ha effektiv oppvarming og stor fleksibilitet med tanke på ønsket romløsning.  På bakkeplan åpner bygget seg mot Doktor Hansteinsgate hvor det tilrettelegges for mer publikumsorienterte funksjoner.

Kontorbygget er universelt utformet og har et høyt miljøfokus. Her kan det for eksempel nevnes Breeam-NOR Very Good-sertifisering og passivhus-standard m. m. Miljøfokuset innebærer redusert energiforbruk og reduserte driftskostnader for leietaker(e).

Arealene

Byggets hovedstruktur tilrettelegger for stor fleksibilitet med skreddersydde løsninger. Sammenhengende kontoretasjer på ca. 1 200kvm, og byggets form, gjør det enkelt å skape både vertikale og horisontale delinger. Leietakere kan derfor velge arealerstørrelser alt fra ca. 376 opp til ca. 4 500 kvm. Der det er ønske om flere etasjer, kan etasjene også knyttes sammen ved hjelp av interntrapper som skaper en helt egen internkommunikasjon og romfølelse.

Interiørarkitekter vil i tett samarbeid med leietaker utforme forslag til skreddersydde løsninger basert på den enkelte interessents programbehov og organisasjonskultur.

Beliggenhet

Fortetningen langs Drammenselven, og særlig Strømsø bydel, er et viktig satsningsområde for den planlagte bystrategien i Drammen. Dette er det viktigste kollektivknutepunktet i regionen, og området skal transformeres til et multifunksjonelt byområde med høyere tetthet og blandede arealfunksjoner. Strømsø torg er allerede omfattende opprustet og utgjør bydelens sosiale møteplass.  Drammen stasjon Business Center vil representere en viktig del av den videre satsingen på næringslivet og arealtransformasjonen i området. Som nærmeste nabo til DBC bygges nå River Station Hotel som skal driftes av Choice-kjeden. På sikt skal hele området fortettes, og Drammen stasjon utvikles med tanke på etablering av ny trasè for Vestfoldbanen.

Drammen opplever sterk vekst og fremstår i dag som en meget attraktiv by der det de siste årene har vært satset på en betydelig oppgradering av infrastruktur, torgene, bygninger og elvebredden. Byen har i dag i underkant av 70.000 innbyggere, men strekker seg nå inn mot nabokommune. Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner har besluttet å danne en storkommune fra 2020, noe som vil gjøre Drammensregionen til en av de fem store regionene i Norge.

Reisetider med tog:

- Gardemoen: 60min FLYTOGET 

- Oslo S: 34min NSB  

- Asker: 11min NSB

- Kongsberg: 41min NSB 

- Tønsberg: 36min NSB

Om Bane NOR Eiendom 

Bane NOR Eiendom, tidligere ROM Eiendom, utvikler eiendommer over store deler av landet. Selskapets ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal de få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom.

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane NOR Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Bane NOR Eiendom forvalter en portefølje med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner. Selskapet har 200 ansatte og forvalter og driver 337 operative togstasjoner og holdeplasser. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

Copyright

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon
Garasje/P-plass
Heis
Kantine
Kjøreport
Parkeringsplasser: 22

Andre leietakere

- Statens Vegvesen
- Fylkesmannen i Oslo og Viken
- KPMG Norge
- Evolve Business Space

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 110
Bruksnr: 531
Kommunenr: 602

Sverre Broder Lund
Rådgiver utleie

 
 
 

Håkon Tanberg
Rådgiver utleie/partner

 
 
 

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo