Utleie, søk og salg

En stor del av det vi gjør i Eiendomshuset Malling & Co er transaksjonsorientert hvor kundens interesser alltid settes i sentrum – det er dette som er selve kjernevirksomheten i Malling & Co Markets.

Våre selskaper i Malling & Co Markets, samt datterselskaper, tilbyr kjøpsrådgivning og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse knyttet til alle typer næringseiendom, herunder: 

Lokalkunnskap og innsikt


Både norske og internasjonale institusjonelle eiendomsinvestorer, formuende privatpersoner og private investorer har fått stor verdi av deres investering i næringseiendom. Vår evne til å være den beste rådgiveren grunnes i lang erfaring, dyp forståelse for faget, tett samarbeid med vår analyseavdeling og at vi alltid setter kundens interesser i sentrum.

Lokalkunnskap og innsikt er avgjørende for å lykkes, derfor tar vi med oss det vi kan om markedet, markedsvilkårene og prosessen inn i utleie, leietakerrådgivning og analyse. Selskapets lokalkunnskap er orientert rundt byene Oslo, Drammen og Stavanger.

Fordi vår analyseavdeling har kontroll over hva som bygges, tilbud- og etterspørsel etter næringseiendom, samt alle leie- og salgstransaksjoner, bidrar vi til å realisere leieobjektets fulle potensial. På grunnlag av denne kunnskapen fungerer vi også som en rådgiver og samarbeidspartner ved vurdering av leieforhold.

Som et resultat av vårt engasjement og hardt arbeid representerer Malling & Co Markets i dag et av landets største og ledende kompetansemiljøer.


Våre tjenester


Utleie av næringseiendom


I samarbeid med vår egen analyseavdeling kartlegger vi lokalmarkedet systematisk ut i fra flere faktorer: konkurransesituasjon; leiepriser; leietakere og leietakers behov. Vi tilbyr utleie, fremleie og reforhandlinger med fokus på næringseiendom, samt strategisk rådgivning.

Utleie av butikk- og handelslokaler


Vi bistår markedet med eiendomsfaglig kompetanse og handelskunnskap og utfører tjenester innenfor blant annet områdene kjøpesenter, butikklokaler og handelsparker.

Søk etter næringslokaler


Vi fungerer som leietakers rådgiver og samarbeidspartner i forbindelse med søk, flytting og vurdering av leieforhold. For å sikre at våre kunder får de mest egnede lokalene til de beste vilkårene gjennomfører vi blant annet behovsanalyse, søk, kravspesifikasjon og kontraktsforhandlinger.

Salg av næringseiendom


Vi bistår og rådgir klienter ved salg av eiendom blant annet gjennom å fungere som en sparringspartner ved viktige beslutninger, klargjøre salgsprosess og gjennomføre kontraktsforhandlinger frem til sluttføring av transaksjonen.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo