Nøkkelinformasjon

Vårt konsern er delt inn i av fire divisjoner: Eiendomsforvaltning, Markets, Investments samt Rådgivning og Analyse Vi jobber innen følgende forretningsområder:

Eiendomsforvaltning – forretningsområder 

  • Aktiv eiendomsforvaltning
  • Økonomisk forvaltning
  • Leietakerforvaltning
  • Teknisk forvaltning
  • Prosjektledelse
  • Vaktmestertjeneste
  • Facility services
  • Energi og Miljø 

Markets – forretningsområder

 • Utleie av næringseiendom og næringslokaler
 • Salg av næringseiendom og næringslokaler
 • Leietakerrådgivning
 • Kjøpsrådgivning/syndikering
 • Analyse og rådgivning
 • Verdivurderinger

Investments – forretningsområder

 • Kjøpsrådgivning
 • Syndikering
 • Kapitalforvaltning
 • Asset Management

Rådgivning og analyse – forretningsområder

 • Verdivurderinger
 • Analyse og rådgivning
 • Leieprisvurderinger 
 • Strategisk rådgivning og rapporteringer
 • Kontantstrømsanalyser for utviklingsprosjekter
 • Områdeanalyser 
 • Retailanalyser 

Organisasjonen

Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Tønsberg, Bergen og Drammen. Antall ansatte: 280
Styret i morselskapet: Peter T. Malling, Cathrine Kildalsen og Marius Chr. Herud
Administrerende direktør for konsernet: Anders Berggren
Eiere: Familien Malling og ledende ansatte
Miljø: Ble i 2012 sertifisert som en miljøfyrtårnbedrift

Vår visjon

Vår visjon er enkel: Eiendomshuset Malling & Co skal være Norges dyktigste og mest anerkjente eiendomshus. Denne visjonen skal vi nå ved å etterleve vårt verdigrunnlag: vi skal alltid være pålitelige, positive og profesjonelle.

Verdier

Våre verdier bygger på de tre P'er:
 • Pålitelig
 • Positiv
 • Profesjonell
Vår målsetning er at våre holdninger og fremtreden skal være gjennomsyret av disse verdiene – så vel overfor medarbeidere som oppdragsgivere og andre forretningsforbindelser.

 

 

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo