Eiendomsutvikling

Med vår samlede kompetanse vil vi på Eiendomshuset Malling & Co bistå med å utvikle og foredle næringseiendom.

Vi tilbyr gårdeier rådgivning og bistand i alle faser av et byggeprosjekt samtidig som vi sørger for at byggherrens interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Utvikling


I Malling & Co samarbeider vi med våre kunder og partnere for å gi best mulig verdiskaping. Grunnlaget for verdiskapingen er nøye vurdering av formål, utnyttelse og avkastning. Vi er våre kunders rådgivere i tidlig fase: vi utarbeider kalkyler, konseptutvikling og markedsvurderinger.

Samtidig bistår vi med ren prosjektledelse. Dette får vi til på grunn av vår brede erfaring med store og kompliserte plansaker samt vårt store nettverk av arkitekter, tekniske fagkonsulenter og øvrige rådgivere.

Prosjekt


Malling & Co Eiendomsutvikling er også en kompetansebedrift for styring av byggeprosjekter. Med lang erfaring og stor kompetanse innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og entreprisestyring, bidrar vi til vellykkede prosjektgjennomføringer.

Som byggherrens samarbeidspartner og høyre hånd gjennom hele gjennomføringen av prosjektet sørger vi for at man til enhver tid er utstyrt med de aller beste ressursene og den nødvendige kapasiteten som kreves for en trygg håndtering av prosjektet.

Vår prosjektadministrasjon har lang erfaring innen planlegging, tilrettelegging og rådgivning, og vi gir våre kunder tilgang til et stort kontaktnett med spesialister innenfor alle relevante fagfelt.

Vi tilpasser også entreprisemodeller i henhold til hvert prosjekts unike karakter og byggherres preferanser. Vår entreprisemodell innebærer byggherreombud i totalentreprise-prosjekt, prosjektleder, prosjekteringsleder, og byggeleder i en byggherrestyrt entreprise.

Vår erfaring med utvikling av næringseiendommer er lang, helt fra den kreative fasen til prosjektet er ferdigstilt. Ved større prosjekter etableres det normalt en egen prosjektgruppe med kompetanse fra våre fagområder innen:

 • Markedsvurdering/analyse
 • Vurdering av eiendommens-/tomtens potensiale
 • Investerings-/finansieringsanalyse
 • Prosjektledelse/byggeadministrasjon

Hovedleveransene for prosjektledelse og rådgivning kan oppsummeres slik:

Overordnet strategisk rådgivning
 • Konsept- og mulighetsstudier
 • Verdi- og lønnsomhetsvurderinger/analyse

Prosjekteierskap
 • Lede og representere gårdeier (byggherrerepresentant) i alle sider av et utviklingsprosjekt

Prosjektledelse
 • Regulerings- og programmeringsleder
 • Prosjekteringsgruppeleder
 • Koordinere og lede alle rådgivende tjenester
 • Kontrahering

Byggeleder
 • Fysisk leveranse til overlevering og ferdigattest

Vi skriver jevnlig om Tips og råd for gårdeiere på vår blogg.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo