Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Tjenester/
  3. Eiendomsutvikling/
  4. Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

Når vi samarbeider med våre oppdragsgivere, er målet alltid å sikre best mulig verdiskaping. Derfor er utgangspunktet vårt å sette tydelige mål, skreddersydd hvert enkelt prosjekt.

Skal vi lykkes med å verdioptimalisere prosjektet og sikre at ambisjonsnivået er riktig, er det helt avgjørende å gjøre et solid forarbeid for å kartlegge muligheter og minimere risiko.

Vi utarbeider kalkyler for å gjøre verdi- og lønnsomhetsvurderinger, og analyserer disse for å se hvilke muligheter prosjektet har for å skape merverdi. Når dette er kartlagt bidrar vi med å utvikle konsept- og mulighetsstudier, for å konkretisere hvordan potensialet i prosjektet kan realiseres på en måte som sikrer at vi når målene som er satt. Dette handler både om verdiskaping, men også om å utvikle helhetlige konsepter som ivaretar behov og minimerer risikoen når prosjektet går inn i nye faser, som utleieprosessen. Å ha dette fundamentet på plass er ofte avgjørende for å sikre helheten i utviklingsprosjekt, blant annet gjennom å følge tidslinjen, havne innenfor budsjett og nå milepælene som er satt. 

Relatert tjenesteområde