Hopp til innhold

Byggeledelse

Å lede en byggeprosess handler både om den konkrete, fysiske utviklingen av et eiendomsprosjekt, og om all formelle rapporterings- og dokumentasjonskrav. Som landets mest komplette eiendomshus har vi bred kompetanse og lang erfaring knyttet til alle de ulike aspektene ved den fysiske realiseringen av eiendomsutvikling.

Vi tar hånd om all lovpålagt dokumentasjon knyttet til blant annet FDV, og sikrer at alt er i orden med ferdigattest når prosjektet er realisert. I tillegg håndterer vi alt knyttet til underleverandører, oppfølging og fremdrift. Slik sikrer vi at målene og ambisjonsnivået som ble satt under konseptutviklingen og forprosjektet blir ivaretatt gjennom hele prosessen, og at vi når dine mål innenfor både tid og budsjett.

Relatert tjenesteområde