Hopp til innhold

Historien

Historien om Malling begynner med to nysgjerrige gutter fra Oslo. Henrik B. Tschudi og Peter T. Malling var barndomsvenner, og etter krigen så de to et stort potensiale innenfor det som da ble kalt industri- og forretningseiendom. I 1964 leide de 20 industrieiendommer og resten er historie.

Tschudi & Malling, som selskapet først het, slo seg raskt opp, og i 1971 ble det ytterligere profesjonalisert da Eiendoms-Consult ble etablert. Frem til 1985 var Eiendoms-Consult den eneste næringsmegleren i landet, og hadde dermed også full kontroll på markedet. Fremfor å bruke det som en hvilepute tok selskapet flere syvmilssteg i perioden, og etablerte blant annet begrepet næringseiendom - som er det vi fortsatt bruker i dag. 

Det tok ikke lang tid før Tschudi & Malling også begynte med forløperen til det som kalles syndikeringsvirksomhet. Mangelen på lokaler var omfattende, og med få, for ikke å si ingen, muligheter for å bygge nytt var behovet prekært for å finne løsninger som sikret et større omfang av næringseiendom. På Skøyen, vest i Oslo, hadde Thune Mekaniske Verksted sine lokaler. Verkstedet i Drammensveien 130 var, i 1973, i ferd med å relokalisere til Lier. Tschudi & Malling greide å samle et tyvetalls brukere og investorer i et sameie for å erverve eiendommen. Det lyktes, lokalene ble seksjonert og dermed ble også et stykke tinglysningshistorie skrevet. For første gang i Norge var en næringseiendom seksjonert. 

Dette ga vind i seilene for Tschudi & Malling som fortsatte syndikeringsvirksomheten ut over 1970- og 80-tallet. Og med stadig ekspansjon av næringseiendom ble det også et ekspanderende behov for nye tjenester. Med den raske utviklingen ble det nødvendig med ordentlig forvaltning av de ulike eiendommene, og i årene som fulgte skulle markedet innenfor næringseiendom gjennom en skikkelig profesjonalisering knyttet til både forvaltnings- og forretningsførsel. 

I 2007 endret Tschudi & Malling navn til Eiendomshuset Malling & Co, og det ble gjennomført en strategiprosess hvor det ble lagt planer og ambisjoner om å øke tjenesteomfanget og utvikle selskapet til et fullskala eiendomshus. Den stadige ekspansjonen av tjenester og forretningsområder som deretter fulgte og som gjorde Malling til landets ledende og mest komplette eiendomshus, er kanskje det fremste eksempelet på hvordan selskapet hele tiden ønsker å innovere og utvikle bransjen.

I en årrekke var det to pionérer som så muligheter som ingen andre så, og med det endret og utviklet  en hel bransje nærmest på egenhånd. Siden den gang har det som nå heter Malling fortsatt med å utvikle, innovere og forbedre bransjen. I dagens marked er bærekraft, teknologi og innovasjon nøkkelbegreper, og Malling gjør fortsatt sitt ytterste for å være i front på alle tjenester. Med den samme drivkraften og pågangsmotet som Peter T. Malling sr. fremviste gjennom sitt liv og virke, og med den samme visjonen som alltid har fulgt oss: Malling skal være landets dyktigste og mest anerkjente eiendomshus. 

Malling 35 9468
Eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer.
Peter T. Malling Sr.
Gründer og tidligere styreleder i Eiendomshuset Malling & Co