Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Om Malling/
  3. Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Malling tar samfunnsansvar på alvor. Vår markedsposisjon, størrelse og brede tjenestespekter setter oss i en særskilt posisjon til å kunne bidra til bransjens utvikling i en mer bærekraftig retning.

Malling skal være en ansvarlig aktør som bidrar positivt overfor for våre oppdragsgivere, ansatte og samfunnet for øvrig der vi har en vesentlig påvirkning. Vi er overbevist om at en sterk posisjon innen alle parameterne som til sammen utgjør ESG gir bedre leveranser til våre kunder, økt konkurransekraft og gjør Malling til en mer attraktiv arbeidsplass. Å ta bærekraft på det største alvor gjør oss til et bedre selskap, ruster oss for morgendagen og at vi gir vårt bidrag til at vi når målene om et klimanøytralt EU innen 2050.  

Vi ønsker om å være ledende på bærekraft. I tillegg til å levere på alle formelle krav, har vi en egen bærekraftstrategi med tydelige målsettinger som vi søker å etterleve.  

Les mer om bærekraft og ESG og vår ESG-strategi her. 

Klima og miljø
Malling har vært miljøfyrtårnssertifisert siden 2012.Vår hverdag dreier seg i stor grad om våre kunder og hvordan vi kan hjelpe dem å ta de riktige valgene blantd annet innenfor klima og miljø. Vi opererer i en bransje med store utslipp, men er selv en rådgiver med forholdsvis små utslipp. Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper Malling å ha fokus også på egen kontorvirksomhet og hvordan vi kan jobbe med å redusere vår miljøbelastning. Det er viktig for oss å foregå med godt eksempel. Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss knyttet til avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport.  

Åpenhetsloven
Malling har gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i Åpenhetsloven. Hensikten med loven er at vi som ansvarlig innkjøper skal ta ansvar også for arbeidsforholdene i våre leverandørkjeder. Innkjøpene vi gjør til kontorvirksomheten er fremst knyttet til IT-utstyr og kontormateriell. Analysen har ikke avdekket noen faktiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.  

Les våre aktsomhetsvurderinger her 

Egne ansatte
Malling er en tjenesteleverandør og vi er summen av alle våre medarbeidere. I praksis betyr det at grunnpremisset for vår suksessfaktor alltid vil være våre medarbeidere og deres kontinuerlige kompetanseutvikling. Kort sagt er filosofien like enkel som den er viktig; Er medarbeiderne fornøyd blir kundene fornøyd, og med fornøyde kunder følger vekst og økt lønnsomhet. Medarbeiderundersøkelsen viser at våre ansatte trives, og for å skape og opprettholde det gode miljøet er det avgjørende av vi kontinuerlig jobber videre med å bygge god kultur og ta vare på våre ansatte. 

Malling har en desentralisert styringsmodell, og en desentralisert selskapsstruktur med stor lokal beslutningsmyndighet. Denne praksisen har vi fordi vi mener det bidrar til ansvarliggjøring, økt motivasjon og raske beslutningsveier.  Malling er i kraftig vekst. Det har gjort det helt nødvendig med et fast og gjennomarbeidet opplegg for onboarding av nyansatte. Vi jobber også med kompetanseutvikling, noe som er helt nødvendig for ytterligere å tiltrekke oss, og beholde, kompetent personell.  

Samfunnsaktiviteter
Veldedighet og frivillighet er viktige brikker for å skape inkluderende og motstandsdyktige samfunn. Vi er en lønnsom virksomhet og ønsker å gi noe tilbake til samfunnet gjennom økonomisk støtte og partnerskap.

Vi er stolt sponsorer av idrettsutøvere som Oda Johanne Stokstad, Even Brøndbo Dahl, Gro Randbymed flere. I tillegg har vi partnerskap med Matsentralen der vi bidrar både økonomisk og frivillig arbeid. 

Vi jobber også aktivt med innovasjon og ny teknologi, gjerne i tett samarbeid med oppstartsselskaper vi mener har et produkt som er relevant for markedet. I noen tilfeller tar vi en mentorrolle men av og til går vi også in i styreposisjoner. Vi ønsker å bidra med vår kunnskap når leverandørbransjen skal utvikle nye systemer og produkter.  

Vi deltar også i flere fora hvor vi deler vår bransjekunnskap innenfor for eksempel forvaltning, bærekraft og teknologi, Senter for eiendomsfag, NTNU og kuben er noen eksempel på dette. 

Det å skape prestasjoner og å hjelpe andre er vår drivkraft, og vi er stolte over å bidra til at flere kan gjøre det samme. 

Med vårt samfunnsansvar kommer også et ønske om å være ledende på bærekraft. I tillegg til å levere på alle formelle krav, har vi en egen bærekraftstrategi med tydelige målsettinger som vi søker å etterleve. Det gjør både oss og verden til et bedre sted. 

Les mer om våre tjenester innen bærekraft og ESG her 

Ta gjerne kontakt med vår Adm.direktør, Anders Berggren om du har spørsmål om Malling sitt arbeid innen bærekraft.