Eiendomsforvaltning

Med over 50-års erfaring har vi i Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og næringslokaler. Selskapet forvalter eiendomsverdier for ca. 100 milliarder kroner på vegne av våre kunder.

Gründer og tidligere styreformann Peter T. Malling Senior uttalte en gang: "Eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer". Og dette lever vi etter. Vi mener at en god eiendomsforvalter både må kunne håndtere alle de ulike detaljene i den daglige driften, og samtidig vurdere tiltak som kan øke verdien av næringseiendommen på sikt. Dette gir både fornøyde leietakere og gårdeiere. Da har også vi lykkes.  Vi jobber med et konstant fokus på optimalisering av eiendommens verdi og tett oppfølging av eiere og leietakere. Vår avdeling forvalter alle typer eiendom på vegne av både norske og internasjonale aktører. 

Profesjonell eiendomsforvaltning krever en rekke tilleggstjenester for å kunne håndtere alle små og store detaljer:


Vi skriver jevnlig om Tips og råd for gårdeiere på vår blogg.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo