Teknisk forvaltning

Våre driftssjefer har som mål å optimalisere driften av din næringseiendom. Derfor er vår leveranse av teknisk forvaltning skreddersydd til den enkelte eiendom.

Gjennom Malling & Co vil alle behov forbundet med drift og vedlikehold av eiendommen bli ivaretatt, noe som sikrer forutsigbare kostnader for eier og leietaker.

Våre driftsjefer vil ivareta drift og vedlikehold av den enkelte eiendom, herunder:

 • Utføring av tilstandskontroll
 • Utarbeide årlige vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter
 • Vedlikehold av eiendommenes tegningsarkiver
 • Administrasjon av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter
 • Bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen
 • Etablering og oppfølging av nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
 • Ivaretaking av myndighetskrav med fokus på internkontroll og HMS
 • Oppfølging av offentlige krav og pålegg, herunder branndokumentasjon
 • Koordinasjon og oppfølging av eiendommens vaktmestertjeneste
 • Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering
 • Etablering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon
 • Brannvernledelse

Vi skriver jevnlig om Tips og råd for gårdeiere på vår blogg.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo