Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Tjenester/
  3. Eiendomsforvaltning/
  4. Bærekraft i eiendomsforvaltningen

Bærekraft i eiendomsforvaltningen

Våre oppdragsgivere er alt fra store institusjonelle aktører til mindre familiebedrifter, hvor noen gårdeiere allerede har satt seg høye bærekraftsambisjoner og noen er helt i startgropen. Vi ønsker å bistå våre kunder uansett hvor langt man har kommet i dette arbeidet. Vi arbeider metodisk med å innfri miljømålene til våre kunder, men kan også fastsette mål der hvor dette mangler. Energi, avfall og vannforbruk er naturlige fokusområder innenfor driften hvor vi tilbyr et bredt spekter av tjenester.

Vi bistår med energikartlegging og energioptimalisering. Vår erfaring er at man med driftsoptimaliseringer kan redusere forbruket med opptil 10 %. For større reduksjoner må det investeringer til. Vi kan bistå med etablering av system for å få bedre kontroll på forbruket, men som også gir mulighet å dokumentere effekten av tiltakene man gjør. Vi bistår også med generell rådgivning knyttet til energitiltak på bygg.

Vi ser at leietagerne i økende grad er opptatt av avfallshåndteringen i byggene de leier. Vår erfaring er at det krever tid og dedikerte ressurser for å få til gode resultater på avfallshandtering. Malling kan bistå med å kartlegge avfallshåndteringen både i leietagernes eksklusive arealer og i fellesarealer.  Vi sikrer at fraksjonene i avfallsrommet gjenspeiles inne hos leietagere og kommer med anbefalinger til forbedringstiltak. Vi gir også opplæring til renholdspersonell og sørger for at alle aktører har et bevist forhold til avfallet ved å løpende sende ut informasjon og statusoppdateringer.

Vi har kompetanse på utarbeidelse av energiattester. Ved å simulere tiltak som har en positiv påvirkning på energiforbruket kan tiltakene brukes aktivt i forvaltningen og integreres i de langsiktige planene for bygget. Energiattesten er et viktig verktøy for å dokumentere et byggs energiprestasjon og har blitt en form for verdipapir for bygningen, som det refereres til blant annet i taksonomien og andre EU-krav.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Malling kan bistå gårdeier med gjennomføring av aktsomhetsvurderinger for innkjøp knyttet til de enkelte eiendomsselskapene.

Hvis du er nysgjerrig på hva vi kan bistå med, ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!