Hopp til innhold

Strategiutvikling

For å lykkes med bærekraft på kort og lang sikt er det helt nødvendig med et strategisk utgangspunkt. Det å identifisere, utvikle og sette seg mål for deretter å legge en plan for hvordan man skal nå disse målene, er avgjørende for å kunne jobbe helhetlig med bærekraft og ESG.

Vi hjelper deg med å forstå hvilke områder innenfor bærekraft som er mest vesentlig for din virksomhet, og tilhørende interessenter, og som samtidig gir størst fordeler. Sammen identifiserer vi og setter mål, og utvikler strategidokumenter som beskriver veien til disse målene. Et bevisst og strategisk forhold til bærekraft og ESG vil potensielt gi din virksomhet økt konkurransekraft og skape merverdier. Dette gjelder både knyttet til eiendomsutvikling, renoveringer, installasjon, vedlikehold, reparasjoner og kjøp/salg av eiendom. I tillegg bidrar vi til å forberede virksomheten din på gjeldende og fremtidige krav til formell rapportering.

Til sammen gjør dette at din virksomhet kan skape merverdi, samtidig som vi reduserer risikoen i møte med miljømessige, sosiale og regulatoriske faktorer.