Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Tjenester/
  3. Bærekraft og ESG/
  4. Sertifisering og rapportering

Sertifisering og rapportering

I takt med at bærekraftbegrepet har blitt utvidet og formalisert, har også kravene økt til sertifisering og rapportering. Dette er positivt fordi det bidrar til å ansvarliggjøre aktører og synliggjøre eventuelle mangler. Rapportering bidrar til å følge, forstå og systematisere arbeid over tid, slik at man lettere ser hvor man kan forbedre seg i møte med den raske utviklingen innenfor bærekraft.

Vi hjelper deg slik at du får de sertifiseringene som er relevante, og som gir din virksomhet økt konkurransekraft. Vi bidrar også med rapporteringen slik at din virksomhet får styrket kontroll og oversikt, og følger alle de formelle rapporteringskravene som stilles til bærekraft. 

Ett utvalg av våre referanser
Tone Storheim Nordea Liv
Nordea Liv har stor glede og nytte av samarbeidet med Malling Energi og Miljø, som med høy kompetanse har bistått oss, og utfordret oss, i forhold til vårt bærekrafts arbeid. Alt i fra utarbeidelse av vår strategi og handlingsplan gjennomføring av tiltak og ikke minst rapportering. Malling Energi og Miljø er en viktig sparringpartner for oss både nasjonalt og på nordisk nivå.
Tone Storheim
Eiendomssjef i Nordea Liv

Trenger du bistand til sertifisering og rapportering?