Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Tjenester/
  3. Bærekraft og ESG/
  4. Rådgivning og tekniske bærekraftprosjekter

Rådgivning og tekniske bærekraftprosjekter

I enkeltprosjekter, små som store, er bærekraft helt avgjørende for å lykkes på både kort og lang sikt. Malling leverer rådgivning i tekniske prosjekter av alle størrelser knyttet til bærekraftsarbeid.

Med vår erfaring og kompetanse kan vi komme inn med rådgivning i både tidligfase, beslutningsgrunnlag, anskaffelse, prosjekt- oppfølging, ITB og optimalisering i driftsfasen.

Vi har fokus på den tekniske entreprisen, og trekker på vårt fagmiljø innen Eiendomsutvikling når prosjektets størrelse og kompleksitet tilsier dette. Sammen sikrer vi at du får de optimale løsningene til ditt prosjekt. Vi bistår i alle deler av prosessen fra A-Å slik at bærekraftsaspektet blir ivaretatt gjennom hele utviklingen av en næringseiendom. 

Kjell Otto Larssen HAV Eiendom
Hav Eiendom (og OSU) utvikler en miljøvennlig kjølesentral med varmegjenvinning til fjernvarme i Bispevika. Malling Energi og Miljø har bidratt med forretningsutvikling og prosjektledelse innenfor et fagområde svært få utviklere selv har kompetanse. Vi ser frem til videreføringen av dette innovative prosjektet.
Kjell-Otto Larssen
Økonomi- og finansdirektør/CFO
Utvalgte referanser for rådgivning tekniske bærekratsprosjekter