Vaktmestertjenester

Våre kompetente vaktmestere tar vare på dine leietakere og din eiendom i hverdagen. Det er disse heltene som tar ansvar for drift og ettersyn av eiendommen både ute og inne – slik at du som eier kan føle deg helt trygg på at ikke bare eiendommen, men også dine leietakere, får tett oppfølging i det daglige.

Våre vaktmestere sørger blant annet for:


  • Optimal teknisk drift
  • Utførelse av generelle vaktmestertjenester og forefallende arbeid på eiendommen
  • Oppfølging av internkontroll – FDV-system
  • Tilsyn og rapportering vedrørende serviceavtaler, energibruk og kontroll av tekniske rom
  • Bygningstjenester og indre vedlikehold, som å holde orden på renovasjonsområder og tekniske rom, utskifting av lyskilder og lignende.

Høyteknologiske bygg stiller nye krav til drift

Eiendommer blir stadig mer teknologidrevet og driftes derfor på helt andre måter enn for kun noen år siden. Det er viktig for oss å sikre at våre vaktmestere har de beste forutsetninger for å lykkes i sitt arbeid, vi satser derfor på videreutdanning for å forsterke deres allerede solide kompetanse.

Vi skriver jevnlig om Tips og råd for gårdeiere på vår blogg.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo