Leietakerforvaltning

Leietakeren er eiendommens viktigste verdi. Vi vet at høy kundetilfredshet hovedsakelig etableres gjennom god kundepleie, derfor tar vi vår rolle som eiers representant overfor leietaker på alvor.

Hos oss er leietakeroppfølging satt i system. På denne måten oppnår vi et høyt servicenivå og gir tett oppfølging i tråd med den enkelte leietakers behov. For å sikre høy tilfredshet blant våre kunder gjennomfører vi årlige leietakerundersøkelser.

Som kontraktsforvalter følger vi opp næringseiendommens leiekontrakter og leietakere. Dette innebærer blant annet:

  • Ansvar for utleie og reforhandlinger av kontrakter
  • Fakturering og innkreving av husleie og felleskostnader
  • Regulering av husleie
  • Oppfølging av garantier og depositum
  • Korrespondanse med leietakere og arkivansvar

Vi skriver jevnlig om Tips og råd for gårdeiere på vår blogg.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo