Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Tjenester/
  3. Investering

Investering

Å gjennomføre veloverveide investeringsbeslutninger handler om å ha tilgang til riktig informasjon og kunnskap, og om å forvalte denne kunnskapen klokt for å ta riktige beslutninger. Vi er opptatt av å være Norges ledende rådgivningsmiljø innen investeringer i næringseiendom. Vi bistår norske og internasjonale investorer gjennom hele verdikjeden knyttet til investeringer i eiendom og leverer tjenester innen syndikering, kjøpsrådgivning, kapitalforvaltning og asset management.

Vi bistår profesjonelle eiendomsinvestorer med å investere i Næringseiendom