Hopp til innhold

Asset Management

For å optimalisere verdien på eiendomsinvesteringer bistår vi med å etablere forretningsplaner med tilhørende mål og strategi.

Slik jobber vi systematisk og strukturert over tid for å gjennomføre forretningsplanen som ligger til grunn for investeringen og nå selskapets avkastningsmål. Dette innebærer aktiv forvaltning, rådgivning og rapportering til investorer.  

Gjennom aktivt eierskap søker vi å maksimere verdier og utbytte, samtidig som vi minimerer risiko. Det handler om alt fra den innledende konseptualiseringen til strategiske beslutninger som å etablere riktig finansieringsstruktur, velge de beste rådgiverne til prosjektet og tidspunktet for salg.  

Ligningsverdier prosjekter