Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Tjenester/
  3. Investering/
  4. Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Malling har siden 2016 forvaltet egne fond som henvender seg til profesjonelle eiendomsinvestorer med ulik risikoprofil og investeringsstrategi.

Fondene vi forvalter spenner seg fra ubelånte lavrisikofond til fond med høyere risiko som investerer i utviklingseiendom. 

Malling er representert i hele verdikjeden innen næringseiendom og vi har således et unikt utgangspunkt for å forvalte fond som kan levere attraktiv risikojustert avkastning til i våre investorer. 

 

Malling har et aktivt forhold til bærekraft og har retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger

SFDR artikkel 3, 4 og 5 nedenfor gir informasjon om hvordan Forvalter stiller seg til visse bærekraftsforhold, og som Forvalter er pålagt å gi informasjon om.