Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Tjenester/
  3. Verdivurdering, strategi og rådgivning

Verdivurdering, strategi og rådgivning

Under hele livssyklusen til en næringseiendom vil en verdivurdering alltid være nyttig og gi oppdatert kunnskap om den estimerte markedsverdien. Ingen eiendommer er like, og verdien på en bestemt eiendom kan ikke leses av like enkelt som en aksjekurs. Man må derfor vurdere verdien av en eiendom med modeller og markedskunnskap som gjenspeiler de parameterne og metodene som markedsaktørene ville benyttet.

Enten det er for rapporteringsformål, finansieringsformål, strategiske formål, beregning av leie / festeavgift, eller transaksjonsformål, benytter vi vår kompetanse og erfaring sammen med omfattende markedsdata og effektive modeller til å utarbeide skreddersydde vurderinger for nettopp din eiendom. 

For å estimere markedsverdi tar vi stilling til sentrale forutsetninger og modellerer leieinntekter og eierkostnader fremover i tid. Vi identifiserer også utviklingsmuligheter og potensial for å skape merverdi. Til dette trengs det sammensatt kunnskap på flere fagfelt. Våre ansatte har internasjonale sertifiseringer som RICS og REV, nettopp for at du skal være trygg på at vi følger definert standarder, og etablerte rammeverk som gir deg det aller ypperste grunnlaget for å ta avgjørelser. 

Vår kompetanse og markedskunnskap benyttes også av våre kunder for strategiske vurderinger, faktiske forhandlinger, og generell rådgivning. Vårt team har verktøy, finansiell kunnskap og strategisk teft til å gi våre kunder de beste rådene. Om du trenger en verdivurdering, en strategi for å vurdere utviklingsmuligheter, eller generelle råd knyttet til nåværende og potensiell verdi av din eiendom - så har vi kompetansen, rammeverket og oversikten som gir deg det beste utgangspunkt for å ta riktige valg.