Prosjektledelse - flytting

Realiseringsfase – når husleiekontrakten er signert gjenstår den mest arbeidskrevende fasen: næringslokalene skal tilpasses kravspesifikasjonen.

Det skal fattes et stort antall beslutninger fra leietaker, som valg av gulvbelegg, utforming av sosiale soner, farger, materialer og lignende. Vi bistår våre kunder i å ta gode, gjennomtenkte og lønnsomme valg for de nye næringslokalene, og bistår i prosessene internt i organisasjonen for å sikre dette.

Ofte skal en stor mengde inventar og utstyr anskaffes, og vi kan også opptre som en nøytral innkjøpsrådgiver i denne fasen. Eksempler på våre oppgaver i denne fasen:

  • Strukturering
  • Etablere prosjektorganisasjon og møtestruktur
  • Etablere nødvendige budsjetter
  • Etablere mandater, målsettinger og rapporteringsstruktur
  • Etablere fremdrifts- og kommunikasjonsplan

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo