Hopp til innhold

Arbeidsplasstrategi

Hva skal til for at den fysiske arbeidsplassen bidrar til vekst, samarbeid, stolthet og trivsel? De valgene dere tar når kontoret skal planlegges vil legge premisser for virksomheten i lang tid fremover. Det er derfor av stor betydning at valgene er basert på kunnskap og innsikt, enten dere vurderer å flytte eller har behov for å gjøre endringer underveis i leieforholdet.

Kontorets rolle har de siste årene vært i voldsom utvikling og mange leietakere syns det er vanskelig å manøvrere i jungelen av meninger, trender og påstander om hva kontoret bør være og inneholde. Ingen organisasjoner er like, og vårt fokus er å identifisere hvordan kontorlokalene kan være en driver for at dere når deres mål. Vi har lang erfaring med å utvikle skreddersydde arbeidsplasskonsepter tilpasset fremtiden for eksisterende og nye lokaler, derfor er du i trygge hender ved å la oss følge dere gjennom prosessen.

Vi går systematisk til verks for å forstå din virksomhets visjoner, mål og suksesskriterier, samt hvordan det fysiske miljøet kan fungere som et virkemiddel for at dere skal lykkes. Sammen definerer vi en god prosess for å innhente relevante data gjennom klok involvering og kartlegging. Når nødvendig innsikt er innhentet vil vi analysere innsamlede data og sammenstille med målet som er satt for prosjektet. Dere vil få klare råd og anbefalinger til arbeidsplasskonsept og andre egenskaper fremtidig kontorløsninger bør levere på. Dette vil også innebære råd til dimensjonering og utkast til et rom- og funksjonsprogram. Vi kan gjennomføre «bli vs. flytte» - analyser for å vurdere i hvilken grad eksisterende lokaler vil kunne møte behovene eller om dere bør flytte for å realisere ønskede gevinster.

De beste løsningene for fremtidige kontorer finnes i krysningspunktet mellom strategi, organisasjon og ansattes behov. Derfor tror vi at klok brukermedvirkning er viktig for et vellykket resultat, men dette bør gjøres med god forventningsstyring og innenfor en felles kontekst.
Når dere har bestemt dere for fremtidig løsning, starter implementeringsfasen. I tillegg til fysisk ombygning eller en flytteprosess, skal organisasjonen forstå endringene som er besluttet og få opplæring i det nye konseptet. Vi støtter dere på veien slik at alle ansatte får de beste forutsetningene for en vellykket overgang.

Her er noen av våre referanser
Redd Barna Referanse
Redd Barna
Type oppdrag
arbeidsplasskonseptrådgivning, søk, forhandlinger og prosjektledelse for byggeprosjekt
Areal
2 600 kvm
Antall ansatte
250