Løpende vedlikehold

Løpende oppfølging under leieforholdet reduserer risikoen for tvister med gårdeier.

Leietaker har en vedlikeholdsplikt som det kan bli kostbart ikke å overholde, og vi tilbyr derfor våre kunder at en av våre byggtekniske ingeniører sammen med leietakerrådgiveren tar en årlig gjennomgang av næringslokalene.

En slik gjennomgang innebærer:

• Befaring av næringslokalene/kontorlokalene
• Utarbeide dokumentasjon av leietakers løpende vedlikehold
• Dokumentere eventuelle utførte ombygginger og avklare eventuell tilbakestilling av disse arbeidene ved fraflytting
• Utarbeidelse av tilstandsrapport
• Taksering av eventuelle skader
• Forslag til utarbeidelse
• Anbefaling av vedlikeholdsarbeid
• Konstatere om gårdeier utfører sine forpliktelser i henhold til bransjenormer
• Administrering av arbeid knyttet til vedlikehold og eventuelle skader
• Bistå leietaker i eventuelle tvister med gårdeier

Ved leieforholdets slutt/fraflytting kan dermed leietakeren dokumentere overfor gårdeier at vedlikeholdsplikten er utført i henhold til leiekontrakten.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo