Bærekraft

EU har vedtatt rettslig bindende regler om bærekraftig finans som er innført i norsk lov og gjelder for, blant andre, forvaltere av alternative investeringsfond slik som Malling & Co Investment Management AS ("Forvalter"). Ett slikt regelsett er forordning (EU) 2019/2088 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester ("SFDR"), implementert i norsk rett ved lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv.

Eiendomshuset Malling & Co er medlem av Grønn Byggallianse og har tilsluttet seg de ti anbefalte strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet har som formål å bidra til at eiendomsbransjen underbygger FNs bærekraftsmål og relevante nasjonale målsettinger.

Eiendomshuset Malling & Cos tilslutning til Grønn Byggallianse, kombinert med Forvalters innføring av andre bærekraftstiltak, gir Forvalter et aktivt forhold til bærekraft, og Forvalter har som mål å være en ledende aktør innen miljøeffektiv forvaltning av eiendommer.

SFDR artikkel 3, 4 og 5 nedenfor gir informasjon om hvordan Forvalter stiller seg til visse bærekraftsforhold, og som Forvalter er pålagt å gi informasjon om. 

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo