Energi og Miljø

Energi- og miljø er høyaktuelt i næringseiendomsbransjen – derfor har vi et eget kompetansesenter på energi og miljørelaterte saker: Malling & Co Energi og Miljø AS

Oslo er i ferd med å gå inn i et “grønt skifte” hvor klimagassutslippene skal halveres innen 2030, og byen skal være fossilfri i 2050. Målsetningene kan ikke nås uten et godt samarbeid mellom statlige, kommunale og private aktører. Vi i Malling & Co er stolte av å være en del av denne viktige utviklingen.

Ikke bare jobber vi for et bedre miljø, vi skjøter også på oppdragsgivers kompetanse, kapasitet og ikke minst gjennomføringsevne i prosjektene som skal underbygge virksomhetens energi- og miljøstrategi.

Vi vet at det er mange fordeler for gårdeier og leietaker ved lavenergibygg, blant annet ved at fellesutgiftene går ned. Derfor har vi hjulpet våre kunder med tiltak på både energiforsyning, klimaskall og tekniske anlegg, noe som har ført til reduserte kostnader for kunden.

Vår rådgivning består av følgende fem hovedområder:

 • Strategisk rådgivning
 • Konsept- og mulighetsstudier
 • Bestillerkompetanse
 • Optimalisering i driftsfasen
 • Drift av komplekse energisentraler

Samtidig bistår vi Eiendomshusets kunder med følgende:

 • Utrednings- og beslutningsstøtte (rehab og nybygg)
 • Bistand i forbindelse med forhandlinger
 • Byggherreombud
 • Overlevering, prøvedrift og garantier
 • Feilsøking/feilretting på anlegg i drift (varme, ventilasjon, kjøling)
 • Energikjøpsavtaler
 • Måling, avregning, fakturering og innfordring (MAFI-tjenester)
 • Energioppfølging
 • Basislinje for energi
 • Sentral driftskontroll (SD-anlegg)
 • Miljørapportering
 • Breeam NOR
 • Breeam In-Use
 • Miljøledelse (ISO 14001)
 • Energiledelse (ISO 50001)
 • Energi Audit (ISO 50002)
 • Konvertering fra olje til fornybar energi
 • Kartleggings-støtte fra Enova -søknad/tilskudd/prosjektoppfølging/prosjektregnskap/rapportering

Vi skriver jevnlig om Tips og råd for gårdeiere på vår blogg.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo