Kundeklassifisering

Malling & Co Investment Management AS er pålagt å klassifisere alle investorer basert på grad av profesjonalitet i én av tre kategorier;

- Kvalifisert motpart
- Profesjonell kunde, eller
- Ikke-profesjonell kunde

Kategori avgjør i hvilken grad investor er beskyttet av lovverket. Vi må i denne forbindelse be om at Kunden fyller ut skjema for Kundeklassifisering, skjema er elektronisk og vil gjøres tilgjengelig via link som sendes ut per mail. Ta kontakt med Torjus Mykland (torjus.mykland@malling.no / 400 19 144) for nærmere informasjon.

Nærmere informasjon om kategorier og prosedyre – se Vedlegg 1

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo