Historien forplikter

I over 50 år har Eiendomshuset Malling & Co vært en sentral aktør i utformingen av det som skulle vise seg å bli en ny bransje: næringseiendom.

Historien om Tschudi & Malling begynner strengt tatt høsten 1945 da de to syvåringene Henrik B. Tschudi og Peter T. Malling blir boende like ved hverandre i Rosenborggaten, Oslo, og som tross ulikheter finner tonen. Etter år med utdannelse og utenlandsopphold, vokser det frem stadig klarere tanker hos de to om å etablere et forretningsforetagende sammen.

På midten av sekstitallet – relativt kort tid etter krigen – lå mange forretningsmuligheter åpne. Derimot var kapital en mangelvare ettersom det var betydelige lånerestriksjoner på denne tiden.

Ettersom en kapitalintensiv virksomhet derfor var utelukket, oppdaget så de forretningssøkende partnere, Henrik og Peter, et marked som var nærmest helt udekket, nemlig en formidlingstjeneste av det som ble kalt industri- og forretningseiendom (dvs. først og fremst lagerareal og lagereiendom). Dermed var Tschudi & Malling etablert.

I 1971 skjedde en vesentlig profesjonalisering av meglervirksomheten ved etablering av Eiendoms-Consult. Helt frem til 1985 var Eiendoms-Consult Norges eneste næringsmegler og således enerådende på markedet, som dog ikke var veldig stort. I denne perioden unnfanget vi også den nye betegnelsen ”næringseiendom” til erstatning for ”industri- og forretningseiendom”.

Etter etableringen av Eiendoms-Consult engasjerte Tschudi & Malling seg i det som skulle bli forløperen til syndikeringsvirksomhet, ved å organisere sameier for å erverve fraflyttet, ledig næringseiendom. En sterkt medvirkende årsak til at dette konseptet fikk utvikle seg, lå i mangelen på lokaler av nær sagt alle slag. En konsekvens av denne tilstand var liten mobilitet i markedet – man hadde ganske enkelt ingen steder å flytte. Bygge nytt var intet alternativ, på det tidspunkt var det i praksis nærmest umulig. For å bygge nytt trengtes 3 ting, tomt, kapital og byggeløyve.

Tomter var underlagt prisregulering og dermed ensbetydende med ingen (lovlig) omsetning, kapital var som nevnt sterkt restriksjonsbelagt og byggeløyve ble stort sett gitt bare til erstatning for nedbrent eller kondemnert bebyggelse.

Et eksempel på denne syndikeringsvirksomheten var eiendommen Drammensveien 130, hvor Thune Mek. Verksted i 1973 sto i ferd med å flytte til Lier. Tschudi & Malling organiserte et 20 talls brukere og noen investorer i et sameie for å erverve eiendommen. Lokalene ble seksjonert og skapte dermed tinglysingshistorie, første industrieiendom noensinne som ble seksjonert.

Med en tiltagende aktivitet innen syndikering utover i 1970- og 1980 tallet fulgte behovet for ordentlig forvaltning av eiendommene. Dette var et felt som heller ikke var utviklet i forhold til det nye markedet som vokste frem. Oppgaven med å profesjonalisere forvaltnings- og forretningsførselstjenesten ble lagt inn under Eiendoms-Consult, som frem til 1990 var eiet av Tschudi & Malling med 65%. I 1990 ble Eiendoms-Consult fisjonert i et rent meglerselskap med ansatte som eiere, og etforvaltningsselskap som ble fusjonert med Tschudi & Malling. Siden den gang har det således ikke vært eierrelasjoner mellom Eiendoms-Consult og Tschudi &Malling.

I de første årene på 1990-tallet var eiendomsbransjen preget av nedgang og et svartsyn uten sidestykke i nyere tid. Det var ledighet (og svarte vinduer) hvor man enn snudde seg. Med en så stor portefølje av eiendommer som Tschudi & Malling hadde under forvaltning, var det under slike forhold et stort behov for en ekstra innsats for å konkurrere om de relativ få leietakere som var på flyttefot. Dermed tok Tschudi & Malling igjen opp megler aktiviteten, i selskapet Tschudi & Malling Megling.

I 2004 ble syndikering av eiendomsprosjekter organisert i et eget selskap, og Tschudi & Malling Syndikering ble dermed etablert.

7. mai 2007 endret selskapet navn til Eiendomshuset Malling & Co.

I perioden 2007 frem til i dag gikk selskapet fra ca. 40 til nærmere 282 ansatte, og omsetningen økte fra MNOK 40 til Ca. 552 MNOK omsetning i 2022

Selskapet er i dag landets eldste og største rådgiver innen næringseiendom.

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo