Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Utleie av næringseiendom: En guide til suksess
Skap Suksess i Næringseiendomsutleie

Utleie av næringseiendom: En guide til suksess

I Malling tror vi på å levere kvalitetsinnhold som ikke bare informerer, men også inspirerer til refleksjon og diskusjon. Derfor benytter vi oss av eksterne journalister, i tillegg til interne resurser til å produsere informativt, engasjerende og relevant innhold. Følg oss for oppdatert informasjon og dybdeanalyser om næringseiendom.
Skrevet av Eiendomshuset Malling & Co
7. Nov 2023

I Malling tror vi på å levere kvalitetsinnhold som ikke bare informerer, men også inspirerer til refleksjon og diskusjon. Derfor benytter vi oss av eksterne journalister, i tillegg til interne resurser til å produsere informativt, engasjerende og relevant innhold. Følg oss for oppdatert informasjon og dybdeanalyser om næringseiendom.

 

Å utforme en robust utleiestrategi er viktig for å sikre maksimal verdioptimalisering ved at din næringseiendom blir leid ut til riktig leietaker, til riktig pris og på rette vilkår. Ved å følge denne veiledningen vil du være i stand til å navigere gjennom de mest avgjørende aspektene ved utleie av næringseiendom. 

Marked 

Det første trinnet i enhver utleiestrategi er å forstå markedet. Dette krever inngående kunnskap om hvilke typer bedrifter som søker etter lokaler, hvilken markedsleie som er oppnåelig, og hvordan konkurransesituasjonen ser ut. Et inngående kjennskap til markedet vil også gi deg innsikt i hvor din eiendom står i forhold til andre konkurrenter, og hvor stor etterspørselen er for hva du har å tilby. 

Målgruppe - Identifisering og behov 

For å sikre at din eiendom er attraktiv, er det viktig å identifisere den ideelle målgruppen og forstå hva de etterspør. De fleste moderne bedrifter er på utkikk etter mer enn bare fire vegger og et tak. De søker lokaler som kan forsterke og bygge opp under deres egen bedriftskultur og identitet. Dette kan bety alt fra at bygget har en sterk profil som reflekterer deres merkevare, til et representativt inngangsparti. Innenfor eiendommen er rasjonelle og fleksible arbeidsarealer eller kontoretasjer avgjørende for å imøtekomme skiftende behov. 

Eiendom SWOT-analyse 

For å best posisjonere din eiendom i markedet, bør du utføre en SWOT-analyse. Ved å identifisere byggets styrker, svakheter, muligheter, og trusler, kan du ta de rette beslutningene om hvordan du bør utvikle eiendommen for og unngå potensielle fallgruver. 

Gårdeiers ambisjoner og mål 

Det er viktig å reflektere over dine egne ambisjoner og mål som gårdeier. Spør deg selv: Hvordan ser jeg for meg denne eiendommen i fremtiden? Ønsker jeg langvarige leieavtaler, eller er kortsiktige leieavtaler mer passende, ønsker jeg langsiktig eller kortsiktig eierskap? Dine mål vil kunne påvirke alle aspekter av utviklingen av eiendommen.

Strategivalg 

Når man har fått nødvendig markedsinnsikt, definert målgrupper, forstått eiendommens utforinger og potensiale, samt forankret eiers ambisjoner og mål – lander man på et strategivalg  

Prosjektutvikling 

Når man står overfor muligheten med å leie ut en næringseiendom, er det avgjørende å dykke dypere inn i prosjektutviklingens kompleksiteter. Dette kapittelet vil hjelpe deg med å forstå viktigheten av arealoptimalisering, fleksibilitet, servicekonsepter, miljø/bærekraft og digitalisering i den moderne eiendomsbransjen. 

Arealoptimalisering 

Arealoptimalisering er en nøkkelfaktor for å optimalisere lokalene for kommende leietakere og dermed maksimere verdien av en eiendom. Dette handler ikke bare om å maksimere antall utleiebare kvadratmeter, men også om å sørge for at hver kvadratmeter brukes på en måte som skaper mest mulig bruksverdi for leietakerne. Dette kan inkludere tiltak som å designe kontorlandskapet for å fremme samarbeid, eller å innføre flerbrukssoner som kan tilpasses ulike aktiviteter gjennom dagen. 

Fleksibilitet 

Leietakere i dag forventer at deres arbeidsområder er like dynamiske som deres forretningsdrift. De ser etter planløsninger som kan endres og tilpasses etter leietakers endrede behov gjennom leieperioden. Fleksibilitet innebærer også mulighet for oppdeling for reduksjon eller økning av leiearealet; dvs. elastisitet  

Servicekonsepter 

Dagens næringseiendom handler ikke bare om selve bygget; det handler om de tjenestene som bygget tilbyr. Å planlegge for innovative servicekonsepter, som felles personalrestaurant, gode garderober og treningsfasiliteter samt muligheter for en god kopp kaffe, vil gi merverdi til leietakere og gjøre din eiendom mer attraktiv. Det handler om å skape en attraktiv og helhetlig opplevelse. 

Les mer om utleie av butikk- og handelslokaler

Miljø og bærekraft 

Bærekraft er ikke lenger et valg; det er en forventning. Leietakere, spesielt store bedrifter, er stadig mer bevisste på sitt miljøfotavtrykk og ser etter eiendommer som reflekterer denne forpliktelsen. Dette kan bety alt fra energieffektive løsninger til bærekraftige byggematerialer. Ved å investere i miljøvennlige løsninger, posisjonerer du eiendommen din som fremtidsrettet og ansvarlig. 

Digitalisering 

I en digital tidsalder forventer leietakere at bygningene de opererer i er like avanserte som teknologien de bruker til daglig. Dette kan bety intelligent lysstyring, avanserte sikkerhetssystemer eller app-baserte kontrollsystemer for klima og rombooking. Ved å omfavne digitalisering, gir du leietakere de verktøyene de trenger for å operere effektivt og innovativt. 

Tilrettelegging 

I prosessen med utleie av næringseiendom spiller tilrettelegging en avgjørende rolle. Det dreier seg om å presentere eiendommen på best mulig måte for potensielle leietakere, og dermed maksimere sjansene for en vellykket utleie. Dette kapittelet vil utforske de ulike aspektene ved tilrettelegging, fra tegning- og visualiseringsmateriale til skapelsen av et slagkraftig markedsføringsmateriell. 

Tegning- og Visualiseringsmateriale 

En detaljert og visualiserende tegning av eiendommens arealer gir potensielle leietakere en klar forståelse av lokalene de vurderer. Visualisering, med 3D-bilder og er stadig mer verdifulle i prospektmaterialet. Disse gir en mer realistisk følelse av rommet og muliggjør en dypere forbindelse med eiendommen, selv før et fysisk besøk. 

Markedsføringsstrategi og Budsjett 

Uavhengig av eiendommens kvalitet, er det viktig å ha en markedsføringsstrategi basert på innsikt fra analysene i tidligfase. Basert på denne innsikten kan du allokere budsjettet ditt på en måte som gir høyest mulig avkastning. Tenk gjennom og utarbeid en strategi for kommunikasjon på digitale plattformer, promotering i sosiale medier og annonsering. 

Les mer om hvordan Malling & Co jobber med leieprisvurdering

Profil, Identitet og Design 

Eiendommens profil og identitet er hjertet av markedsføringsinnsatsen din. Den skal reflektere eiendommens unike verdi og appellere til din målgruppe. En konsistent og sterk profil kan hjelpe din eiendom til å skille seg ut i et marked med stor konkurranse. 

Les også artikkelen "Workplace strategy: Slik skaper du kontorlokaler og arbeidsformer som støtter virksomheten" 

Markeds- og Annonsemateriell 

Med en klar identitet på plass, er det tid for å lage markedsførings- og annonsemateriell som formidler dette budskapet. Dette inkluderer, bl.a. prospektnettsider, annonser for sosiale medier, presentasjonsmateriell mm.  

Tilsammen gir dette en sterk plattform for å markedsføre din næringseiendom effektivt. Ved å kombinere detaljert informasjon med en engasjerende presentasjon, vil du være i en god posisjon for å tiltrekke og overbevise interesserte leietakere for din eiendom. 

Konkluderende tanker og veien videre 

Utleie av næringseiendom er en intrikat prosess som krever omfattende planlegging og strategisk tenkning, og innebærer flere kritiske faser: 

Utleiestrategi: Det er essensielt å forstå markedet, identifisere målgruppen, utføre en SWOT-analyse av eiendommen, avklare gårdeiers ambisjoner og mål, og bestemme den optimale strategien for utleie. 

Prosjektutvikling: Dette stadiet fokuserer på å optimalisere arealet, sikre fleksibilitet i utformingen av eiendommen, implementere servicekonsepter, prioritere miljø og bærekraft, og vurdere digitaliseringens rolle i eiendommen. 

Tilrettelegging: Her handler det om å skape sterke visualiseringer av eiendommen, utforme en effektiv markedsføringsstrategi, bygge en distinkt profil og identitet for eiendommen, og produsere høykvalitets markeds- og annonsemateriell. 

Gjennomføring: Denne fasen innebærer en aktiv markedsføringsinnsats, intelligent leadsgenerering ved bruk av moderne verktøy, forhandlinger, og til slutt, utforming av leiekontrakter. 

Hvordan kan Malling assistere deg i utleieprosessen? 

Malling, som en ledende aktør innen eiendomssektoren, har både erfaring og ressurser til å støtte deg gjennom hele utleieprosessen.  

Fra å utarbeide en solid utleiestrategi basert på markedskunnskap, til å tilby tjenester for prosjektutvikling, er Malling din partner hele veien. Med vår kunnskap sørger vi for at eiendommen din presenteres på best mulig måte for potensielle leietakere. 

Kort sagt, uavhengig av hvilket stadium i utleieprosessen du befinner deg på, har Malling kompetansen, verktøyene, og ekspertisen for å sikre en sømløs og lønnsom prosess. 

Les mer om hvordan Malling & Co Næringsmegling kan tilby rådgivning for utleie av nærinseiendom.

SLIK OPTIMALISERER DU EIENDOMMENS VERDI

I vår e-bok deler to av Norges fremste næringsmeglere innsikt om hvordan gårdeiere bør tenke for å optimalisere verdien av sine eiendommer.

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom.
  • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked.
  • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase.
  • Tre trender gårdeiere bør ha på dagsorden; fleksibilitet, teknologi og bærekraft.
  • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobbet med utleie av Stortorvet 7

New call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!