Utleie av butikk- og handelslokaler

Norge har en solid økonomi med betydelig kjøpekraft, sterk detaljhandel og et økende forbruk. Dette gjør markedet svært attraktivt både for nasjonale og internasjonale handelsaktører – vi i Malling & Co bistår dette markedet med eiendomsfaglig kompetanse og handelskunnskap.

Forståelsen av handelsaktørenes behov er viktig for å bistå gårdeiere med best mulig avkastning. Viktige parameter for oss er derfor informasjon og kunnskap om konsumentenes handelsmønster, og ikke minst hvilken retning menneskestrømmene går. Alt handler om den perfekte beliggenheten for det enkelte handelskonsept.

Gjennom vår erfaring fra prosjekter, samt kunnskapen vår analyseavdeling sitter på, sikrer vi oss denne nødvendige informasjonen. Dette hjelper oss også i kartleggingen av de viktigste markedene innenfor kjøpesenter, high street retail, outlets, butikklokaler og handelsparker.

High street retail


“High street retail”-markedet kjennetegnes ved at det som regel er svært knapp tilgang på arealer. Det er derfor ofte behov for å kjøpe ut en eksisterende leietaker. Vi i Malling & Co har betydelig erfaring fra slike prosesser, og bistår våre kunder med å gjennomføre disse komplekse prosjektene.


Vi utfører følgende tjenester innenfor områdene kjøpesenter, high street, outlet, butikklokaler og handelsparker:

  • Rådgivning
  • Næringsmegling
  • Leietakerrepresentasjon
  • Verdivurdering
  • Analyse
  • Transaksjoner
  • Porteføljeforvaltning

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo