Leieprisvurdering

Som en del av vår markedsovervåkning har vi tilgang på databaser med de seneste leienivåene som inngår i leiemarkedet. Databasene i kombinasjon med vår generelle markedskompetanse gjør at vi presist kan vurdere markedsmessige leienivåer for ulike lokaler.

Dette kan brukes i reforhandlinger med leietakere, i forbindelse med verdivurderinger eller ved strategisk eiendomsutvikling og vurderinger av ulike tiltak på bygningsmassen.

I tillegg kan vi i samarbeid med våre utleiemeglere gi råd i en videre prosess for å strukturere produktet som skal selges inn til leietakere. I en leieprisvurdering kan vi også gjøre konkrete vurderinger av løpende leiekontrakt med betingelser i tillegg til å bistå direkte i forhandlinger

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo