Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Tre trender gårdeiere bør ha på dagsorden

Tre trender gårdeiere bør ha på dagsorden

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
4. Nov 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Her deler Malling & Co Næringsmegling råd til gårdeiere om fleksibilitet, teknologi og bærekraft.

Håkon_Tandberg_Malling_&_Co

Gårdeiere som hovedsakelig har kontorbygg i sin portefølje ser nå større endringer enn noen gang. Hjemmekontoret vil bestå, samtidig som kontoret blir en viktigere arena for samarbeid og bedriftskultur. Det handler ikke om stol og bord lenger, men om mennesker med behov for å møtes og samarbeide.

Undersøkelser Malling & Co har gjort viser at arealet ikke nødvendigvis blir mindre, men vil brukes annerledes. Kontoret må være en destinasjon som tilbyr noe hjemmekontoret ikke har. Ansatte må ha en grunn til å komme dit. Samtidig gir teknologien nye muligheter til å måle bruk og behov og tilrettelegge for effektivisering og bærekraftstiltak.

I vår e-bok deler to av Norges fremste næringsmeglere innsikt om hvordan gårdeiere bør tenke for å optimalisere verdien av sine eiendommer. 

New Call-to-action

I den e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom.
 • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked.
 • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase.
 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobbet med utleie av Stortorvet 7

1. Fleksibilitet

Undersøkelser fra Norsk Eiendom, som Malling & Co har bidratt til, viser at en del av kontoraktiviteten vil dreie seg bort fra individuell produksjon til fordel for arenatenking. Vi har behov for arealer som er tilrettelagt for fellesskapet.

Leietakere behøver mye råd, støtte og bistand for å finne den riktige kontorformen. Gårdeiere som kan vise seg som en strategisk partner og rådgiver for mulige leietakere, har en fordel i markedet.

Fleksibilitet i bygget vil være viktigere enn noen gang. Gårdeiere vil tjene på å løsne opp i de fysiske og kontraktuelle strukturene som i stor grad begrenser bruken av bygget, og ta i bruk arealene på nye måter. Leietakerne vil også være mer villige til å dele på tjenester og arealer, som møterom, og betale etter bruk.

I fremtidens kontorer er det for eksempel lite bærekraftig å ha stort volum av ledige pulter i påvente av en vekst som man antar vil komme frem i tid. Nye driftsmodeller som sikrer tilgang til lokaler og funksjoner når du trenger dem vil være avgjørende.

Gårdeiere må i fremtiden være villig til å ta noe mer risiko for å sikre denne type fleksibilitet.

Les også: Lanserer e-bok om næringsmegling: Innsikt for gårdeiere

C22_PULS_NO_EY-1

Schage Eiendom er i ferd med å skape Oslo sentrums nye destinasjon i Stortorvet 7. Kontorlokalene er allerede utleid, to år før bygget står klart. Spaces sikrer fleksibilitet i bygget. Illustrasjon: 3D Estate

2. Teknologi

Kravet til fleksibilitet er tett knyttet til teknologi. Moderne teknologi er en forutsetning for at byggene skal kunne tilpasse seg brukerne og bruksmønsteret.

Riktig teknologi i et bygg bedrer både driften og bruksmønsteret av bygget. I Malling & Co samarbeider næringsmeglerne tett med eiendomshusets dedikerte proptech-selskap når de utformer eiendomskonsepter. Teknologien er en driver og muliggjører for fleksible bygg.

Ved å la sensorer og teknologi kartlegge bruksmønstrene i bygget kan man gjøre analyser som sørger for at bygget konfigureres i henhold til faktisk bruk. Det handler ikke bare om riktig nivå av ventilasjon, lys og solskjerming, men tilrettelegging av arbeidsplassen. Måling kan hjelpe gårdeiere og arbeidsgivere med å forstå om de har riktige lokaler for sin arbeidsform, og hvilke endringer som eventuelt behøves.

Teknologien gir gårdeier muligheten til å en proaktiv part i hele leieperioden, en som hjelper leietaker med å skape en god arbeidsplass og er en god samarbeidspartner – ikke en motpart.

De fleste nye bygg i dag er smartbygg, hvor disse elementene er integrert fra start. Tidligere har det vært mye fokus på teknologi for å optimalisere drift, og dette er fortsatt viktig. Ved å ha god oversikt over hvordan byggene faktisk brukes, tar man ned driftsutgiftene og fellesutgiftene på et nivå som samsvarer med den faktiske bruken av bygget.

For gårdeiere og leietakere er det imidlertid stadig mer fokus på hvordan teknologien kan gi verdi for brukerne. I den nye arbeidshverdagen, med mer samarbeidsarealer og mindre faste kontorplasser, er sømløs kontorbruk viktig. Som gårdeier må du sørge for at «alt» bare virker, samme hvor man jobber, enten det er i egne eller leide møterom, samarbeidsarealer eller ved en kontorpult. Teknologien skal også gjøre det enkelt å booke møterom og arealer, reservere og booke tjenester, for eksempel via mobilen.

Teknologien kan også hjelpe brukerne å ta bedre valg for å bruke bygget best mulig, for eksempel å se hvor det er tilgjengelige samarbeidsområder hvor det er enkelt å ivareta smittevern, eller bidra til å redusere byggets og bedriftens miljøpåvirkning.

Les også: PropTech-ekspert om teknologi i næringseiendom: – Det er mye gimmick å styre unna.

3. Bærekraft

Kontorene skal underbygge bærekraftsstrategien til leietakerne. BREEAM-sertifisering er ikke lenger nok. Bygg med tydelige bærekraftskonsept som hjelper og engasjerer brukerne til å ta bærekraftige valg, er mer attraktive i markedet. For å skape et troverdig bærekraftskonsept bør teknologi brukes for å involvere brukere, for eksempel gjennom sensorer som er koblet til applikasjoner som synliggjør hvordan den enkeltes valg bidrar til miljøet. Det kan dreie seg om at man synliggjør reduksjon i matsvinn i bedriftsrestauranten, strømbesparelser ved at man går trappa i stedet for å ta heisen, eller bruke gamification til å motivere ansatte til å ta mer bærekraftige valg.
Dette er konsepter som bør defineres i tråd med hva målgruppen for bygget vil etterspørre.

Les også: Tester ny finansieringsmodell for klimavennlig energiproduksjon

New Call-to-action

I den e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom.
 • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked.
 • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase.
 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobbet med utleie av Stortorvet 7

Les også: 70 prosent av 103.000 kvadratmeter store Construction City er leid ut tre år før ferdigstillelse.

Les også: Schage Eiendom skaper Oslos nye midtpunkt på Stortorvet. Kontorlokalene er allerede leid ut to år før bygget står klart.

Les også: Halverte kostnadene for leietaker som ønsket seg ut av leieforholdet ved å få på plass ny leietaker. Les historien om et annerledes og komplisert megleroppdrag.


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Næringsmegling
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!