Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Tjenester/
  3. Teknologi/
  4. Smartbygg-sertifisering

Smartbygg-sertifisering

I en bransje der bærekraft og teknologi er sentralt, er det viktig å velge teknologier som er mest fordelaktige for ditt byggeprosjekt. Vi har kompetanse i EU's sertifiseringsordning Smart Readiness Indicator (SRI) og den norske Smart by Powerhouse-veilederen for å sertifisere eller drive byggeprosesser effektivt for oppnå bærekraftige, verdiskapende bygg.

Smart Readiness Indicator evaluerer bygningens evne til å tilpasse seg brukernes behov, forbedre drift og vedlikehold, samt å integrere seg med nettverk av energisystemer, både for bolig og for næringseiendom.
Smart by powerhouse-metodikken tar dette et steg videre ved å skape en helhetlig tilnærming til selve planleggingen, implementering og drift av smarte bygg, og sikrer at bærekraft er kjernen i hele byggets livssyklus.


I motsetning til SRI, som er en sertifiseringsordning av bolig- eller næringsbygg, er Smart by Powerhouse en arbeidsmetodikk som fokuserer på ambisjoner, gjennomføring og måloppnåelse av smarte løsninger. Vi bistår i prosessen fra visjon til virkelighet og har relevant kompetansen om hvordan ditt prosjekt integrerer teknologi som forbedrer eiendommen i levetid, effektiviserer drift og reduserer miljøpåvirkning.

Som bruker eller leietaker av et bygg, veileder vi deg og din organisasjon slik at du forstår hvilke teknologier som er nødvendige for å oppnå en høy SRI-score, og hvordan Smart by powerhouse kan forsterke din virksomhets fremtoning innen digitalisering, innovasjon og bærekraftprofil.
Dette gjør at ditt bygg eller leieareal skiller seg positivt ut i en markedssituasjon, møter ansattes forventninger og skaper et attraktivt arbeidsmiljø.

Vi bistår med å velge teknologier som er mest fordelaktige for ditt byggeprosjekt.