Proptech

Malling & co forvalter eiendomsverdier for ca. 90 milliarder kroner på vegne av våre kunder. Dette gir oss god innsikt i hva gårdeiere bør tenke på før de investerer i bygningsteknologi. 

Digitalisering har tatt næringseiendom med storm de siste årene, både i form av harde tekniske tjenester, men også digitalisering av støttefunksjoner som regnskap, apper og bestillingstjenester.

Malling & Co Technology AS er et resultat av etterspørselen i markedet for et overordnet kompetansesenter for digitalisering, digitalstrategi, smartbygg og avanserte tekniske anlegg.

Teknologi representerer en fantastisk mulighet for eiere av næringseiendom. I fremtidens smartbygg vil avanserte algoritmer, sensorer og intelligente systemer støtte både brukere, eiere og driftspersonell. Brorparten av eiendomsmassen i Norge er bygget for lenge siden, og driftes med utdatert teknologi, som ofte ikke fungerer helt som den skal.

Vår oppgave er å gi gårdeier og forvaltere bedre kunnskap om hvordan teknologi i næringseiendom brukes, slik at de kan behovsstyre alle tjenester, servicetilbud og tekniske innstilinger i bygget. Denne innsikten vil gi riktige beslutninger, mer fornøyde leietakere, miljøgevinster, og besparelser når man går over i en mer proaktiv tilnærming til bygningsmassen.

Våre kunder er typiske:

  • Gårdeiere i prosjekteringsfase, nybygg og rehabilitering
  • Forvaltningsorganisasjoner som ønsker å optimalisere tjenestene sine ved bruk av moderne teknologi
  • Leietakere som ønsker datagrunnlag for fysisk bruk av egne lokaler

    Enhver investering innen eiendomsteknologi bør gjøres ut ifra et forretningsperspektiv der man vurderer både den økonomiske oppsiden og hvor lang tid det vil ta før gevinstene kan realiseres.

Vurderer du å investere i ny teknologi for din næringseiendom? Med vår kompetanse og rådgivning kan du være trygg på dokumentert og målbar gevinst.

Vi skriver jevnlig om tips og råd for gårdeiere på vår blogg.

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo