Miljøfyrtårn

Malling & Co er miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at vi jobber systematisk med miljø og har et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Vi har vært en sertifisert miljøfyrtårnbedrift siden 2012 og vi oppfyller alle krav innenfor:

  • Helse, miljø og sikkerhet Transport
    • Innkjøp og materialbruk
    • Avfallshåndtering
    • Energi

Miljøsertifisering er en naturlig følge av vårt verdigrunnlag – de tre P'er – pålitelig, positiv og profesjonell. Vi har også tro på at selskapets miljøsertifisering vil bidra til en mer positiv holdning overfor miljøet blant alle våre ansatte.

Vår klima og miljørapport kan fås ved henvendelse/forespørsel til Miljøfyrtårnansvarlig.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Du kan lese mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo