Åpenhetsloven

Eiendomshuset Malling & Co er en ansvarlig aktør som ønsker å bidra positivt overfor samfunnet generelt. En viktig del av vårt verdigrunnlag er at vi skal ha et grunnleggende positivt menneskesyn både internt og eksternt. I tråd med Åpenhetsloven er vi pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og forretningsforbindelser.

Vi er i prosess med dette, og vil legge ut vår redegjørelse her innen 30.juni 2023.

Etiske retningslinjer for leverandører og forretningsforbindelser

Henvendelser som angår informasjon om hvordan Eiendomshuset Malling & Co håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold bes følgende e-postadresse benyttes: apenhetsloven@malling.no 

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo