Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Vi tenker bærekraft i alle ledd - og det lønner seg

Vi tenker bærekraft i alle ledd - og det lønner seg

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
1. Sep 2020

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Ferd Eiendom har høye miljøambisjoner og ser at fokuset på bærekraftige løsninger lønner seg både for klima og bunnlinje.

Ferd Eiendom er ansvarlig for alle eiendomsinvesteringer i Ferd, og hadde ved inngangen til 2019 en verdijustert egenkapital på 2,6 milliarder og en eiendomsverdi på 4,7 milliarder.

Selskapet skrev under på Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom sine 10 strakstiltak for byggeiere i fjor sommer, og har satt seg et ambisiøst mål om å bli en ledende aktør innen bærekraftsvurderinger. Til dette har Ferd hentet inn spesialkompetanse fra energi- og miljøavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co.

Ferd_Eiendom_Jarle_Mork_foto_Dag_Knudsen_croppet
Jarle Mork er eiendomssjef i Ferd Eiendom. Foto: Dag Knudsen.

– Vi ønsker å vise at vi mener alvor med satsingen og er glad for kompetansen Malling & Co har tilført oss i arbeidet med strategien og gjennomføringen av tiltaksplanen, innleder eiendomssjef Jarle Mork i Ferd Eiendom.

Nylig oppnådde et av selskapets næringsbygg, Asker Tek, toppkarakteren Excellent i henhold til Breeam In-Use sertifiseringen.

Mork forklarer at satsingen innen miljø og bærekraft foregår i alle ledd av virksomheten, fra tidlig regulering til forvaltning.

– Asker Tek er et godt eksempel på innsatsen vi legger i å kontinuerlig forbedre bærekraftsdimensjoner for vår eiendomsportefølje. Hensikten er å sikre langsiktig verdiskaping, styrke leietakertilfredshet og bidra i den grønne omstillingen, fortsetter Mork.

Ferd Eiendom har gjort flere valg som styrker Asker Teks bærekraft, blant annet:

 • Energibrønner som utnytter grunnvarme som energikilde for både oppvarming og kjøling.
 • Teknologi som styrer bygget etter behov. Eksempelvis slukkes lys når det ikke er noen til stede, matsvinn reduseres og strømmen til elbilene fordeles optimalt avhengig av hvor mange som lader samtidig.
 • Et grønt tak bestående av Bergknapp-planten bidrar til renere luft og reduserer faren for flom.
 • Desentraliserte tekniske rom med underfordelere som sikrer fleksibilitet, kontroll og måling.
 • Beliggenhet nær kollektivknutepunkter og utlån av sykler via app.
 • Bruker verktøy som dokumenterer bærekraftsdimensjoner, samt sikrer måling og kontinuerlig reduksjon av energi-, avfall- og vannforbruk.

Grønt skifte

Tiltakene har ført til at Asker Tek har fått Energimerke A, karakteren "Very Good" innenfor miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM NOR for design- og bygging, samt karakteren "Excellent" innenfor ordningen BREEAM In-Use i driftsfasen. Selskapet har også fått gunstig finansiering gjennom en grønn låneavtale i Handelsbanken.

Karoline_Toppe_Malling_Energi_Miljø
Karoline Toppe 
– Energimerke A viser at Asker Tek har et lite energibehov og at energien som produseres er fornybar. Breeam NOR sertifiseringen viser at næringsbygget er planlagt, designet og bygget på en bærekraftig måte, sier energi- og miljørådgiver i Eiendomshuset Malling & Co, Karoline Toppe.

Hun mener at det har vært for mye "grønnvasking" og for lite handling i bransjen, men at trenden nå er i ferd med å snu.

– Stadig flere gårdeiere tar grep om energi- og miljøaspekter. Jeg tror det henger sammen med at man har fått på plass solide og gjennomtestede ledelses- og planverktøy for å lykkes, sier Toppe og nevner Breeam NOR og Breeam-In-Use.

– Gårdeiere har vært opptatt av å dokumentere bærekraftsdimensjoner for nybygg, men hovedandelen av næringseiendom er allerede bygget. Det er nettopp i de eksisterende byggene at det største potensiale for miljø- og energieffektivisering ligger, sier Toppe.

I videoen nedenfor forteller Toppe om Breeam-In-Use - et miljøledelsessystem for kontinuerlig forbedring av bygg i driftsfasen:

Energi- og miljøavdelingen i Malling & Co har laget en guide til gårdeiere som ønsker å komme i gang med bærekraftige tiltak for næringseiendom.

Last ned guide for bærekraftig eiendom

Toppe forklarer at Breeam-In-Use sertifiseringen består av to deler:

– Del 1 gir en oversikt over byggets utgangspunkt, der blant annet tekniske installasjoner, innredning og konstruksjon vurderes. Her fikk Asker Tek toppkarakter. I del to av sertifiseringen utformes konkrete driftsstrategier og rutiner for å forbedre inneklima, energibruk og miljøbelastning, sier Toppe.

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom

Bærekraftige valg er ofte kommersielt riktige

Leder for energi- og miljøavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co, Stein Randby, roser Ferd for å ta grep om bærekraftsdimensjoner, og håper flere gårdeier vil gå i samme retning:

Stein_Randby_profil_bilde
Stein Randby

– Alt tyder på at det vil komme strengere energi- og miljøkrav og at leietakere ønsker miljøsertifiserte bygg. Gårdeiere må derfor ha et langsiktig og bevisst forhold til energi- og miljødimensjoner for å sikre langsiktige kontantstrømmer, sier Randby.

Han støttes av Mork i Ferd Eiendom:

– Vi har flere gode eksempler på at det å velge løsninger som bidrar til økt bærekraft samtidig er kommersielt riktige. 

Han mener satsingen bidrar til å etterleve Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

– Vi ønsker å ha en positiv påvirkning på fremtidens eiendomsbransje ved å være langt fremme når det gjelder vurderingen av prosjektenes miljøbelastning, fokus på riktig innkjøp av bygningsprodukter, bruk av fossilfrie energiløsninger, samt implementering av nye innovative løsninger, avslutter Mork.

Last ned guide for bærekraftig eiendom

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestiller-kompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

MALLING & CO ENERGI OG MILJØ

Vi bistår gårdeiere med å oversette energi- og miljødimensjoner til praktiske råd som styrker eiendommens lønnsomhet og verdi. Vårt mål er å være en solid sparringspartner som veileder gårdeiere til bedre beslutninger. Det innebærer blant annet å regne hjem lønnsomheten i å investere i klimavennlige tiltak. For mange er miljøtiltak et kaos av termer og begreper uten konsistens. Derfor skiller vi alltid mellom lønnsomheten for tiltaket og mykere verdier som økt attraktivitet og styrket omdømme.

Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte.

Malling_Co_Energi_og_Miljo_gruppebilde_2000px


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Proptech
 • Leietakertilfredshet
 • Analyser og verdivurderinger
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!