Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Spill på lag med varmepumpens forutsetninger

Spill på lag med varmepumpens forutsetninger

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.
Skrevet av Stein Randby
4. Jun 2018

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.

Når forbudet mot å fyre med mineralolje trer i kraft 1. januar 2020 må mange gårdeiere ha nye oppvarmingssystemer på plass. Stein Randby leder energi- og miljøavdelingen hos Malling & Co. Her deler han tips for å lykkes med varmepumpe.

Planlegging og gjennomføring av tiltak kan ta tid, og det blir fort trangt i døra hvis alle skal over i siste liten. Varmepumpeleverandørene har allerede varslet at de ikke har tilstrekkelig kapasitet til å hjelpe alle frem mot 2020.

Har du en oljefyr som må være erstattet innen januar 2020?
Malling & Cos rådgivere har lang erfaring innen energieffektiv oppvarming, og kan hjelpe dere med å ta gode valg og lage en plan som kan gjennomføres før fristen.

New Call-to-action


Stein Randby
Stein Randby har lang erfaring innen
energieffektive løsninger for næringsbygg.

Dersom foranalysen konkluderer med at en varmepumpe representerer det beste alternativet til erstatning for dagens oljekjeler som grunnlagt for ditt næringsbygg, er det viktig at man systematisk setter seg inn i og dokumenterer hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at et varmepumpe-prosjekt lykkes i tilknytning til akkurat ditt bygg.

 

LES OGSÅ: 5 alternativer til oljefyr

Det er mange fallgruver og dessverre finnes det mange mislykkede prosjekter der ute. Vårt mål er å bidra til økt bestiller-kompetanse i tett samarbeide med våre oppdragsgivere, for nettopp å unngå disse fallgruvene. Både for å sikre ønsket miljøgevinst og god lønnsomhet.

Her kommer tre eksempler på feil som går igjen:

Feil dimensjonering av varmepumpen med tilhørende systemer

Som oftest overdimensjoneres varmepumpene. I tillegg til unødig høye investeringskostnader, bidrar overdimensjoneringen til å redusere lønnsomheten i prosjektet. Varmepumpen skal kun dimensjoneres for å dekke 40-50 prosent av samlet termisk effektbehov, for dermed å dekke 70-90 prosent av årlig energibehov.


Manglende samspill mellom varmepumpen og kilden for topplast

På de kaldeste dagene skal installert elektro-kjel, bio-oljekjel, fjernvarme eller annen topplast (og back-up) slå inn og dekke effektbehovet utover varmepumpens kapasitet. I mange anlegg bidrar feil forutsetninger om temperatur-programmer eller feil ved reguleringen til at disse energikildene kobles inn for tidlig og erstatter varmepumpens energiproduksjon unødig. Dette bidrar både til dårligere miljøtall og redusert lønnsomhet for varmepumpeinstallasjonen.


Ubalanserte kontrakter versus entreprenør

Mange byggeiere benytter seg ikke av de standardene som er utformet nettopp for å sikre kunden et velfungerende anlegg med riktige ytelser. Det må settes krav til leveransen, eksempelvis forankret i:
Varmenormen 
NS-EN 378 «Norsk kulde- og varmepumpenorm»
NS 6450:2016 «Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner».

Det finnes blant annet mange anlegg der ute som ikke er instrumentert opp med spesifikke målinger for varmepumpens årsvirkningsgrad (SCOP). Da har man ikke mulighet til å følge opp verken entreprisen, garantier eller optimaliseringen av anlegget.

Dette var bare tre eksempler på feil vi ser går igjen, og listen er på ingen måte uttømmende. Organisasjonen Grønn Byggallianse har laget et tipshefte som relativt grundig tar for seg en hel rekke fallgruver med tips til hvordan unngå disse. Denne kan enkelt lastes ned her.

Vi håper dette inspirerer til en systematisk og grundig tilnærming for de av prosjektene deres som havner i denne kategorien. Vi bidrar gjerne til å skjøte på byggeiers kompetanse og eventuelle kapasitet i denne sammenheng.

Har du en oljefyr som må være erstattet innen januar 2020?
Malling & Cos rådgivere har lang erfaring innen energieffektiv oppvarming, og kan hjelpe dere med å ta gode valg og lage en plan som kan gjennomføres før fristen.

New Call-to-action

LES OGSÅ:
Eiendommer kan bli mer verdt om man tar grep om miljøaspektene

Øk verdiskapingen i din eiendomsportefølje 

Roboten Alfred er ansatt hos Malling & Co

Nøkkelen til fornøyde leietakere

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!