Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Slik kommer du i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom

Slik kommer du i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
13. Aug 2020

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Å komme riktig ut fra startgropa er avgjørende for å lykkes med energi- og miljøtiltak for næringseiendom. Her forklarer vi hvordan du kommer i gang på rett vis.

Mallings versjon av Kyoto-pyramiden

Kyoto-avtalen, eller Kyoto-protokollen, er en internasjonal avtale vedtatt 11. desember 1997 i Kyoto, Japan. Som den del av rammeverket ble det tatt frem en pyramide («Kyoto-pyramiden») som skulle vise hvordan man skulle gå frem for å få varige reduksjoner i utslippet av klimagasser i forhold til 1990-nivå:

kyotopyramiden

Denne pyramiden er vel og bra, men vi savner noen vesentlige innledende steg i pyramiden, og synes «Vise og regulere» kommer altfor høyt opp i rekken av tiltak. Vi har derfor i all beskjedenhet introdusert Mallings versjon av Kyoto-pyramiden. Her har vi lagt til to innledende steg som gjør at man kommer riktig ut fra startgropa:

malling_kyoto_pyramiden

Mallings reviderte Kyoto-pyramide viser på overordnet nivå hvordan eksisterende eiendom kan styrke sin bærekraft. Man starter på det nederste trinnet og arbeider seg oppover.

 

Steg 1 - Nullpunkt:

Hvis man skal sette seg nye mål, uansett område, er det viktig å kjenne hvor man står i dag. Det er dette vi kaller nullpunktet, og som vi anbefaler at man i hvert fall definerer for «hygiene-faktorene»:

 • Energi – hvor mye energi brukes i dag (snitt siste 3 år)?
 • Vann – hvor mye vann brukes i dag (snitt siste 3 år)?
 • Avfall – hvor mye avfall generer bygget i dag og hvordan er sorteringsgraden for denne (snitt siste 3 år)?

Energi- og miljøavdelingen i Malling & Co har laget en guide til gårdeiere som ønsker å komme i gang med bærekraftige tiltak for næringseiendom.

New Call-to-action

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

Slik identifiserer du nullpunkt for ditt bygg:

Energi: Nullpunktet for energi defineres som gjennomsnittlig energiforbruk de siste tre årene. Det er byggets samlede energiforbruk som er relevant. Derfor må man først kartlegge alle abonnementsmålerne for eiendommen – det være seg målere for strøm, fjernvarme, kjøling eller termisk energi som eksempelvis oljekjel som topplast. Ser man kun på gårdsanlegget for strøm, risikerer man å registrere kun en brøkdel av det reelle energiforbruket.

Vann: Det er vanligvis enklere å finne det gjennomsnittlige vannforbruket de siste tre årene. Det er normalt kun en abonnementsmåler inn til bygget som må avleses.

Avfall: For å finne ut hvor mye avfall eiendommen har generert de siste tre årene må man kontakte renovasjonsfirmaet som henter avfallet. Dette kan eksempelvis være Franzefoss, Norsk gjenvinning, Ragn-Sells AS eller andre aktører i det norske markedet. Avfallet deles inn i ulike kategorier og det er spesielt andelen usortert avfall som bør minimeres.

Når du nå har dannet deg et bilde av nullpunktet for energi, vann og avfall kan dette sammenlignes med tilsvarende eiendommer for å finne avviket og den potensielle innsparingen. Enova utvikler byggstatistikk for dette, men ta disse tallene med en klype salt. Det kan være store feilkilder i statistikken grunnet manglende målere, byggkategori eller ledighet i bygget. Likevel er dette det beste sammenligningsgrunnlaget vi har per dags dato.

Klikk her for å komme til Enovas byggstatistikk for 2017.

Steg 2 i pyramiden - optimaliser SD-anlegget:

Dette punktet handler om å optimalisere bygget med dets klimaskall og tekniske anlegg, før du vurderer nye tiltak. Dersom potensialet for det eksisterende SD-anlegget ikke er realisert, bør man først ta ut dette potensialet før man foretar nye kostbare investeringer. Dette henger sammen med kunnskap, kultur og beslutningsgrunnlag for nye funksjoner.

Det er svært vanlig at eksisterende SD-anlegget er beheftet med feil og ikke-optimal parametersetting. Driften kan eksempelvis ha fått beskjed om å øke ventilasjonen i bygget i forbindelse med et arrangement på kveldstid, og glemt å sette anlegget tilbake i normal modus. Det er derfor viktig å jevnlig påse at driftstider er satt opp riktig. En annen vanlig feil knyttet til SD-anlegg er knyttet til alarmhåndtering. Vi møter stadig SD-anlegg med flere feil som ikke er utbedret. Alarmene blinker, og driften har blitt vant til feilmeldingene. Når det da oppstår betydningsfulle avvik kan man risikere at disse «bare blir en del av alle de andre feilmeldingene».

Les mer om lønnsomme energi- og miljøtiltak i vår veileder. Klikk på knappen for å laste ned.

New Call-to-action

 

MALLING & CO ENERGI OG MILJØ

Vi bistår gårdeiere med å oversette energi- og miljødimensjoner til praktiske råd som styrker eiendommens lønnsomhet og verdi. Vårt mål er å være en solid sparringspartner som veileder gårdeiere til bedre beslutninger. Det innebærer blant annet å regne hjem lønnsomheten i å investere i klimavennlige tiltak. For mange er miljøtiltak et kaos av termer og begreper uten konsistens. Derfor skiller vi alltid mellom lønnsomheten for tiltaket og mykere verdier som økt attraktivitet og styrket omdømme.

Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte.

Malling_Co_Energi_og_Miljo_gruppebilde_2000px


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Proptech
 • Leietakertilfredshet
 • Analyser og verdivurderinger
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!