Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Oppdatert teknisk kunnskap stadig viktigere for god eiendomsforvaltning

Oppdatert teknisk kunnskap stadig viktigere for god eiendomsforvaltning

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
21. Jan 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Næringsbygg blir stadig mer avanserte. Oppdatert teknisk kompetanse er stadig viktigere for å drifte og ivareta leietakere og bygg.

Albregt Moltumyr
Albregt Moltumyr

– Viktigheten av kunnskapsrike byggdriftere og vaktmestere øker i takt med at næringsbygg blir stadig mer avanserte. Derfor videreutdanner vi våre vaktmestere til byggdriftere med fagbrev og deler kunnskap, sier teknisk direktør Albregt Moltumyr.

Han forklarer at byggdriftere og vaktmestere er nøkkelen til god forvaltning av næringsbygg.

– De er hverdagsheltene som hjelper leietakere med å trives i bygget. De er gårdeieres ansikt utad mot leietakere. Målet er å oppdage avvik før de oppstår. Proaktiv drift er et av flere suksesskriterier for langsiktige og stabile leieforhold, forklarer Moltumyr.

Jason_web
Jason Andrès Escobar Sowerby

Han støttes av driftssjef Jason Andrès Escobar Sowerby som ivaretar en rekke eiendommer på vegne av Nordea Liv.

– Hvis vi er usynlige i det daglige, mens alt fungerer som det skal, så har vi lykkes, sier Sowerby som har arbeidet for Eiendomshuset Malling & Co siden 2012.

Han startet først som vaktmester, men har senere videreutdannet seg til driftssjef etter å ha gått gjennom flere kurs og sertifiseringsløp.

 

– Videreutdanningen gir oss bedre forutsetninger for å drifte bygg på en mer lønnsom og fremtidsrettet måte.

– Vaktmesterrollen har blitt betydelig mer profesjonalisert. Det stilles stadig strengere krav til energieffektive bygg, rapportering og tekniske ferdigheter. Vaktmestere er viktig for trivselen til leietakerne. Ta for eksempel byggets inneklima: Det har direkte påvirkning på leietakernes produktivitet, sier Moltumyr, og fortsetter:

– Er løsninger som eksempelvis varme- og ventilasjonsanlegg stilt inn feil, kan det også ha stor innvirkning på levetiden. Derfor er det lønnsomt å ha dyktige vaktmestere som oppdager og utbedrer feil før de oppstår. 

LES OGSÅ: Malling & Co videreutdanner vaktmestere for å møte fremtidens bygg

Teknologi blir viktigere i driften

Driftssjef Sowerby forklarer at det har vært en enorm utvikling innen forvaltning av næringseiendom, der sensorikk og automasjon blir stadig viktigere.

– Den tekniske infrastrukturen i bygg varierer, men jeg tror alle er enige om at næringsbygg blir stadig mer avansert og automatisert. Det fordrer at menneskene som ivaretar byggene har oppdatert kunnskap og er nysgjerrige, sier Sowerby som mener at nysgjerrighet, engasjement og nøyaktighet er blant de viktigste egenskapene en vaktmester kan ha.

– Du bør kunne litt om alt, og vite hvem du skal kontakte når fagfolk trengs. Jeg ivaretar blant annet bygget der Eiendomshuset Malling & Co er leietaker. Det gjør at jeg sammen med Robert Skramstad, som leder teknologiavdelingen, får erfaring med sensorikk og løsninger for fremtidens eiendomsforvaltning, sier Sowerby.

I videoen nedenfor deler Robert Skramstad tips til gårdeiere som er nysgjerrige på PropTech:

 

LES OGSÅ: Malling & Co etablerer PropTech-selskap

LES OGSÅ: – Vi kartlegger nå alle bevegelser i lokalene våre

Bekymringsfri drift

En av de viktigste oppgavene byggdriftere har, er å sørge for at lovpålagte krav blir fulgt opp.

– Med forvaltning fra Malling & Co kan man være trygg på at alle slike krav blir etterfulgt og dokumentert, sier Sowerby, og fortsetter:

– Brannsikkerhet er nok det første folk tenker på, men det er mange andre lovpålagte krav til kontroller og dokumentasjon. Eksempelvis å sørge for rett mengde frisk luft i lokalene, at istapper fjernes, kontroll av vannsystemer med hensyn til legionella, at overvåkningen gjøres i samsvar med gjeldende lovverk og at data som registreres i eksempelvis adgangskontrollen slettes.

Driftssjefen kaller det ekstremsport å både eie og drifte bygg selv.

– Det er nok ikke umulig, men for mange handler om å frigjøre tid og ressurser til å gjøre det man selv er best på, så får heller fagpersoner innen drift gjøre det de er best på, sier Sowerby.

New Call-to-action


Bærekraftshensyn blir viktigere

Driftssjefen tror energi- og miljøfokuset vil fortsette, og forklarer at driftspersonellet har en avgjørende rolle i å gjøre næringsbygg mer energieffektive.

– Leietakere ønsker i stadig større grad å arbeide i bærekraftige bygg, og vi opplever at flere gårdeiere tar tak i dette. Selv ivaretar jeg bygg for Nordea Liv som har ambisiøse miljøambisjoner. De er godt i gang med å dokumentere og utbedre bærekraftshensyn på sine eiendommer, forklarer Sowerby.

LES OGSÅ: Fra blåbygg til praktbygg – eiendomsutvikling og styrket bærekraft for Nordea Livs bygg i Fyllingsdalen utenfor Bergen.

Malling & Co vaktmester blogg

– Driftspersonell er tettest på byggenes tekniske installasjoner og har derfor et stort ansvar for å gjøre næringsbygg mer energieffektive. Det handler om å finne gode innstillinger for eksempelvis luft- og varmesystemer, og kanskje viktigere; gi gårdeiere råd om hvordan driften kan bli mer energieffektiv, sier driftssjefen, og fortsetter:

– Her har vi dyktige sparringspartnere i vår energi- og miljøavdeling.

LES OGSÅ: Toppkarakter i bærekraft for Sørkedalsveien 8

Han mener den helhetlige ekspertisen i Eiendomshuset gjør Malling & Co til det naturlige valget for forvaltning av næringseiendom:

– Vi er et komplett eiendomshus med tjenester fra A til Å. Vi setter sammen tverrfaglige team som sammen jobber for å ivareta og videreutvikle eiendom. Dette gjør oss til det naturlige valget for forvaltning av næringseiendom, avslutter Sowerby. 

Malling & Co Forvaltning ivaretar over 2,4 millioner kvadratmeter næringseiendom på vegne av norske og internasjonale eiere. Nylig lanserte vi en e-bok om hvordan vi som Norges største eiendomsforvalter skaper gode og langvarige leieforhold.{{cta('8f0d1a66-073b-4b5f-be58-87c5899382b9')}}

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Viktigheten av god eiendomsforvaltning og hvordan faget endrer seg
 • Konkrete råd for å sikre høy leietakertilfredshet
 • Hvordan Malling & Co arbeider med eiendomsforvaltning

LES OGSÅ: Totalrenoverte ærverdig bygård på Egertorget til standard som er beliggenheten verdig

LES OGSÅ: Vi lanserer digital plattform for smartere eiendomsforvaltning

I videoen nedenfor forteller teknisk direktør Albregt Moltumyr om Norges første smartheis, intelligent videoovervåkning og sensorikk i næringsbygg.

 


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom


New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!