Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Nyttårshilsen fra oss i Malling

Nyttårshilsen fra oss i Malling

Anders Berggren er adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co, en posisjon han har hatt siden 1. november 2016. Før det var han adm. direktør i Storebrand Eiendom, og har tidligere vært investeringsdirektør i SEB Asset Management Norge og Orkla. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Som adm. direktør jobber Anders på kryss og tvers i hele eiendomshuset, og har som ambisjon å støtte selskapets flinke medarbeidere til å ta selskapet til nye høyder.
Skrevet av Anders Berggren
8. Jan 2024

Anders Berggren er adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co, en posisjon han har hatt siden 1. november 2016. Før det var han adm. direktør i Storebrand Eiendom, og har tidligere vært investeringsdirektør i SEB Asset Management Norge og Orkla. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Som adm. direktør jobber Anders på kryss og tvers i hele eiendomshuset, og har som ambisjon å støtte selskapets flinke medarbeidere til å ta selskapet til nye høyder.

Eiendomshuset Malling & Co kommer ut av det vanskelige eiendomsåret 2023 med driftsinntekter på rundt 550 mill. kr. som er på linje med de to foregående årene, men med en lavere resultatmargin. Markedet tatt i betraktning er vi svært tilfredse med resultatet.

Vi fortsatte å vokse vår stab av dyktige medarbeidere som økte med ca. 8 % og rundet over 300 medarbeidere i selskapet. Eiendomsåret 2024 blir trolig også tøft, men antakelig også det året det snur. For oss i Malling blir 2024 uansett et spesielt år, idet vi markerer selskapets 60 års jubileum. Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser et riktig godt nytt år! Tusen takk for tilliten dere har vist oss i 2023. 

Markedsutviklingen 

2023 ble et utfordrende eiendomssår hvor renter og inflasjon steg omtrent like mye som vi fryktet ved inngangen til året. De siste månedene i 2023 falt de lange rentene betydelig og finansmarkedet priser inn en myk landing i 2024, i takt med nedadgående vekst i inflasjonen og «duete» signaler fra FED. Norges Bank hevet imidlertid (som vi forventet) styringsrenten til 4,50 % på rentemøtet i desember, mye på grunn av en svekket norsk krone. Rentemarkedet har priset inn flere kommende rentekutt enn det som indikeres fra sentralbankene. Risikoen for at inflasjonen blusser opp igjen virker å prises svært lavt.  Kanskje litt for lavt priset akkurat nå ved inngangen til 2024. Det blir spennende å se hvem som får rett i 2024, men vi kan i hvert fall konstatere at vi er på eller nær rentetoppen hvilket selvsagt er positivt.  

For næringseiendom er spørsmålet om skaden av massiv renteoppgang allerede har skjedd og er priset inn. Mens man nå øyner rentetoppen, kommer gradvis også effektene av rentemedisinen. Svakere vekst og lavere inflasjon gir etter hvert lavere etterspørsel etter de fleste typer næringseiendom og lavere leieprisvekst. Samtidig tårner de finansielle problemene seg opp blant flere eiendomsbesittere inn i det nye året. Det blir vanskeligere å refinansiere lån som forfaller, låneutmålingen blir lavere og mange vil bryte lånebetingelser i 2024. Revisorer og banker har økt fokus på rentedekningsgrad, likviditet og verdier i regnskapene. Men, fallet i lange renter på tampen av 2023 har også gjort markedet mer balansert, i hvert fall på papiret. Avstanden mellom lange renter og yielder har steget igjen i takt med rentefall og økning i yieldene. Likevel har flere måttet trykke på salgsknappen på tampen av fjoråret, eller har sett at eventuelt «tørt krutt» har trukket til seg fuktighet. Men det er også kjøpere der ute, både norske og utenlandske, som er klare med en gang tallene begynner å stemme. Vi opplever at prisene på næringseiendom etter hvert responderer på endringene i finansmarkedet, og at aktiviteten kommer tilbake så snart regnearkene viser grønne tall. 

Over litt tid ser vi at ubalansen mellom kapitalkostnad og inntekter ikke kan avvike fra historiske sammenhenger. Således ser det ut som næringsmarkedet er kommet lengre i syklusen med justering til en ny rentenormal enn eksempelvis boligmarkedet. Så selv om 2024 ser ut til å bli nok et utfordrende år blir det trolig også mulighetenes år hvor timingen for kjøp i ettertid vil vise seg var god. Vi tror at 2024 blir året det snur for næringseiendom. 

LAST NED SISTE MARKEDSRAPPORT HER

New Call-to-action

Utvikling i Malling 

Malling-konsernet vil i regnskapsåret 2023 levere inntekter på ca. 550 mill. kr. som er omtrent på linje med de to foregående år. Dette er vi svært tilfredse med tatt i betraktning det vanskelige markedet hvor inntekter fra transaksjonsrådgivning er vesentlig redusert. I tider som disse kapitaliserer vi på bredden i virksomheten vår, med flere ben å stå på og en blanding av syklisk og ikke-syklisk virksomhet. I sum balanserte inntektsvekst i vår forvaltningsdivisjon med inntektsnedgangen i virksomheten for øvrig. Men, resultatet blir lavere i 2023 enn 2022 som følge av endret sammensetning av inntektene med lavere resultatmargin på virksomhet som øker inntektene vs. virksomhet med reduserte inntekter. 

Vår forvaltningsdivisjon vil i 2023 omsette for ca. 360 mill. kr. som er like mye som hele konsernet omsatte for i 2019, året før pandemien. Dette representer en akkumulert vekst på hele 80 % over disse fire årene. Veksten skyldes økt oppdragsmengde i takt med tilfang av nye kunder og vekst i porteføljen til eksisterende kunder, men også fordi vi har økt vår tilstedeværelse både i Stavanger, Bergen og Tønsberg, samt utviklet nye tjenesteområder som rådgiving innen eiendomsteknologi. 

Våre inntekter knyttet til leietakerrådgiving og utleiehonorarer har også en god utvikling med samlede inntekter på ca. 120 mill. kr. i 2023. Det er noe lavere enn i 2022, men tatt i betraktning noe lavere aktivitet i markedet og et ekstraordinært godt 2022, så er vi svært tilfredse.  

Den transaksjonsrelaterte delen av virksomheten som transaksjonsrådgivning og syndikering har naturlig nok hatt vanskelige rammevilkår i et knusktørt transaksjonsmarked med fallende eiendomsverdier. I sum er nedgangen i driftsinntektene fra denne delen av virksomheten ca. 120 mill. kr. fra toppåret 2021. 

2023 var også året vi endret vår visuelle profil. Den forrige har tjent oss vel siden 2007. Men, mye har skjedd siden den gang. For eksempel er omsetningen ikke lenger 50 mill. kr., men 550 mill. kr.  og det ikke lenger er 37 medarbeidere i selskapet, men over 300. Og vi er ikke lenger primært et eiendomsforvaltnings-selskap, men et komplett eiendomshus med tjenester i hele verdikjeden knyttet til næringseiendom. Malling i 2023 er med andre ord ikke helt det samme som selskapet som 2007. I Malling er vi, og har alltid vært, opptatt av å kapitalisere på vår historie, tradisjoner og posisjon til hele tiden å fornye oss, innovere og videreutvikle våre tjenester, noe vi også ønsker i større grad skal gjenspeile seg i vår nye logo.

Malling feirer 60 år 

I 2024 feier Malling sitt 60 års jubileum som vi vil markere på ulike vis. Historien om Malling begynner med to nysgjerrige gutter fra Oslo. Henrik B. Tschudi og Peter T. Malling sr. var barndomsvenner, og etter krigen så de to et stort potensial innenfor det som da ble kalt industri- og forretningseiendom. I 1964 leide de 20 industrieiendommer og resten er historie.

I 2007 ble det gjennomført en strategiprosess hvor det ble lagt ambisiøse planer om å øke tjenesteomfanget til et fullskala eiendomshus. Den stadige ekspansjonen som fulgte og som gjorde Malling til landets ledende og mest komplette eiendomshus, viser hvordan vi hele tide ønsker å innovere og utvikle bransjen. 

I en årrekke var det to pionérer som så muligheter som ingen andre så, og med det endret og utviklet en hel bransje nærmest på egenhånd. Siden den gang har det som nå heter Malling fortsatt med å utvikle, innovere og forbedre bransjen. I dagens marked er bærekraft, teknologi og innovasjon nøkkelbegreper, og Malling gjør fortsatt sitt ytterste for å være i front på alle tjenester. Med den samme drivkraften og pågangsmotet som Peter T. Malling sr. fremviste gjennom sitt liv og virke, og med den samme visjonen som alltid har fulgt oss: Malling skal være landets dyktigste og mest anerkjente eiendomshus. 

LES MER OM VÅR HISTORIE HER


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Vi har laget e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Analyse og verdivurdering av næringseiendom
 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Utleie av næringseiendom
 • Proptech
 • Valg av kontorlokaler
 • Markedet for lager- og logistikkeiendom
 • Guide til bærekraftig næringseiendom

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!